lt
En

Teismų pranešimai spaudai

VAAT: Seimo narių ir Energetikos ministerijos ginčas nenagrinėtinas administraciniame teisme

2014.10.21

Vilniaus apygardos administracinis teismas spalio 21 d. nutartimi nutraukė administracinę bylą pagal Seimo narių Andriaus Kubiliaus ir Dainiaus Kreivio skundą LR Vyriausybės kanceliarijai ir Energetikos ministerijai kaip nenagrinėtiną administraciniame teisme.

LR Seimo nariai Andrius Kubilius ir Dainius Kreivys prašė Vilniaus apygardos administracinio teismo panaikinti LR energetikos ministerijos 2013-09-20 sprendimą „Dėl dokumentų kopijų pateikimo“, kuriuo buvo atsisakyta pateikti pareiškėjams prašomą informaciją. A. Kubilius ir D. Kreivys taip pat prašė teismo įpareigoti atsakovus pateikti informaciją apie Lietuvos Respublikos poziciją derybose su Rusijos bendrove „Gazprom“, t. y. Lietuvos Respublikos vardu bendrovei „Gazprom“ pateiktų dokumentų kopijas; LR Vyriausybės 2013-09-13 gautų bendrovės „Gazprom“ pasiūlymų kopijas; 2013-09-06 įvykusio Ministro Pirmininko susitikimo su bendrovės „Gazprom“ vadovu Aleksejumi Mileriu atmintinės kopiją. Pasak pareiškėjų, jų prašoma pateikti informacija nepatenka į Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo nuostatose nurodytas informacijos kategorijas; atsakovai nepagrindė prašomos informacijos įslaptinimo teisėtumo ir pagrįstumo. A. Kubilius ir D. Kreivys mano, kad nepateikiant prašomos informacijos yra ribojamos LR Konstitucijos nuostatose įtvirtintos Seimo nario teisės bei Seimo nario laisvo mandato principas. 

Vilniaus apygardos administracinis teismas, išnagrinėjęs administracinę bylą, ją nutraukė. Teismas konstatavo, kad tarp Seimo narių ir Energetikos ministerijos kilęs ginčas laikytinas ginču, kilusiu įgyvendinant specialią Konstitucijoje ir Lietuvos Respublikos Seimo statute įtvirtintą procedūrą – Seimo nario paklausimo teisę, kuriai taikoma speciali Seimo statute nustatyta tokių paklausimų nagrinėjimo tvarka. Tačiau Seimo statute įtvirtinta paklausimo procedūra nėra administracinė procedūra, o Seimo narių ir  Energetikos ministerijos ginčas nėra  administracinis ginčas, todėl jis negali būti nagrinėjamas administraciniame teisme.

Vilniaus apygardos administracinio teismo nutartis per septynias dienas nuo nutarties paskelbimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Cituojant ar platinant šią informaciją būtina nuoroda į informacijos šaltinį.

Informaciją pateikė:                                          
Sigita Jacinevičienė-Baltaduonė
Vilniaus apygardos administracinio teismo
pirmininko padėjėja ryšiams su visuomene
Tel. (8 5) 264 1270, mob. 8 69 816692
el. paštas  baltaduone@vaateismas.lt
www.vaateismas.lt