Skip to content
logo
lt
En

Teismų pranešimai spaudai

Vilniaus apygardos administraciniame teisme dėl išaugusio krūvio ilgės bylų nagrinėjimo terminai

2022.11.22

Pastaruoju metu itin padaugėjus gaunamų bylų Vilniaus apygardos administraciniame teisme sprendimo teks laukti ilgiau.

„Per dieną teismas gauna iki 200 administracinių bylų, įskaitant gerokai padidėjusį prašymų priimti teismo įsakymą dėl nesumokėtos vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą priteisimo skaičių. Pagal įstatymą sprendimus dėl vietinės rinkliavos priteisimo ar nepriteisimo teisėjai turi priimti per vieną darbo dieną, todėl sudėtingesnių bylų (ginčuose su Konkurencijos taryba, Valstybine energetikos reguliavimo taryba, Valstybine duomenų apsaugos inspekcija, Muitinės departamentu ir kt.), kurių irgi pastaruoju metu gaunama daugiau, nagrinėjimas Vilniaus apygardos administraciniame teisme užsitęs ilgiau – pareiškėjams teismo posėdžio ir sprendimo gali tekti laukti ir ilgiau nei vienus metus“, – sako teisėja, laikinai einanti teismo pirmininko pareigas, Rūta Miliuvienė.

Taip pat gali tekti ilgiau laukti ir sprendimo paskelbimo jau išnagrinėtoje byloje: paprastai išnagrinėjus bylą sprendimas skelbiamas per 20 darbo dienų, tačiau pastaruoju metu dėl didelio darbo krūvio šis terminas gali būti pratęstas.

Lėtesnį bylų nagrinėjimą taip pat lemia ir teismo personalo trūkumas: šiuo metu teisme trūksta maždaug trečdalio teisėjų padėjėjų, tačiau dėl menko teismų sistemos finansavimo ir nekonkurencingo atlyginimo surasti naujų darbuotojų yra labai sunku, todėl tiek teisėjams, tiek ir kitam teismo personalui tenka didesnis darbo krūvis.

Šiemet teismas jau išnagrinėjo 7 200 bylų, dar laukia neišnagrinėtų 2 400 bylų, kai paprastai per metus Vilniaus apygardos administracinis teismas išnagrinėja apie 5 000 bylų. Pažymėtina, kad nemaža dalis administracinių bylų laukia savo nagrinėjimo eilės dar nuo 2021 m. pabaigos – 2022 m. pradžios, kai teismas gaudavo itin daug prieglobsčio bylų.

Vilniaus apygardos administracinis teismas yra specializuotas teismas, kuris nagrinėja  administracinius ginčus tarp įvairių ūkio subjektų ir valstybės, valstybės bei savivaldybės institucijų, įstaigų ar organizacijų. Šio teismo išskirtinumas tas, kad didžioji dalis teisme nagrinėjamų administracinių bylų yra susijusi su valstybinės reikšmės projektais ir priimamais sprendimais, kadangi būtent Vilniaus apygardos administracinis teismas nagrinėja ginčus su centriniais valstybiniais viešojo administravimo subjektais (Lietuvos Respublikos Seimu, Lietuvos Respublikos Vyriausybe, Lietuvos Respublikos Prezidentūra, ministerijomis), su specialią priskirtą kompetenciją turinčiais viešojo administravimo subjektais (Valstybine duomenų apsaugos inspekcija, Konkurencijos taryba, Valstybine energetikos reguliavimo taryba, Lietuvos banku, Centrine projektų valdymo agentūra, Lošimų priežiūros tarnyba, Valstybine mokesčių inspekcija, Migracijos departamentu ir kt.). Vilniaus apygardos administraciniam teismui tiek pagal Administracinių bylų teisenos įstatymą, tiek pagal specialius įstatymus priskirta išimtinė kompetencija sudaro didžiąją dalį nagrinėjamų bylų. Pažymėtina, kad, esant sudėtingai valstybės finansinei situacijai, teismas nagrinėja ir administracinius ginčus, susijusius su valstybės pagalbos priemonių (ne)skyrimu įvairiems ūkio subjektams, neteisėtos migracijos ir prieglobsčio bei nacionalinio saugumo, Europos Sąjungos struktūrinės paramos (ne)skyrimo, susigrąžinimo klausimus.

Pasak laikinosios teismo pirmininkės, teismas siekia, kad bylų nagrinėjimas būtų kuo sklandesnis ir greitesnis ir būtų skatinamas teismo procesas sudėtinguose ar svarbiuose visuomenei ginčuose, todėl kreipėsi į Vilniaus atliekų sistemos administratorių (VASA) ir Vilniaus miesto savivaldybę, kad būtų kuo skubiau inicijuoti vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatų pakeitimai dėl minimalios racionalios išieškotinos vietinės rinkliavos sumos, dėl kurios būtų rengiami mokėjimo pranešimai ir būtų kreipiamasi į teismą dėl jos priteisimo ar išieškojimo. Pasitaiko atvejų, kai teismo prašoma iš asmens priteisti ir 3 eurų skolą už nesumokėtą rinkliavą, o teismo dokumentų siuntimas skolininkui kainuoja iki 15–20 eurų (šias pašto išlaidas apmoka teismas).

Taip pat pasitaiko, kai vietinės rinkliavos skolą siekiama išieškoti iš jau mirusio asmens, išregistruotų ir likviduotų ir ar jau bankrutavusių įmonių bei asmenų. Tokiais atvejais teismo sprendimai negali būti priimti, tačiau teismo darbuotojai visais atvejais turi patikrinti duomenis registruose, taip gaištamas darbo laikas, kuris galėtų būti skiriamas kitoms administracinėms byloms.

Teismas dėl vietinės rinkliavos priteisimo klausimų kreipėsi ir į Savivaldybių asociaciją: prašoma suvienodinti savivaldybėse taikomą skirtingą praktiką dėl nesumokėtos vietinės rinkliavos priteisimo tvarkos, kadangi ne visose savivaldybėse, siekiant prisiteisti nesumokėtą rinkliavą, naudojamasi paprastesniu teismo įsakymo išdavimo institutu.

Nuo š. m. rugsėjo 1 d. teismas jau priėmė 2 111 teismo įsakymų dėl nesumokėtos rinkliavos priteisimo. Teismui šių dokumentų siuntimas paštu kainavo 8 000 eurų.

Vilniaus apygardos administracinis teismas dar sykį tiek fizinių, tiek juridinių asmenų, turinčių nuosavybės teise ar valdančių nekilnojamąjį turtą Vilniaus regione, prašo prisijungti prie Teismų elektroninių paslaugų portalo (e.teismas.lt) ir pasitikrinti, ar jie nėra paduoti į teismą dėl vietinės rinkliavos įsiskolinimo.

Atkreiptinas dėmesys, kad gavus teismo įsakymą dėl skolos priteisimo ir nepareiškus prieštaravimų dėl skolos jis įsiteisėja po 20 dienų ir gali būti atiduotas vykdyti antstoliams. Tuomet skolininkų išlaidos dar labiau išaugtų, nes tektų sumokėti ir už antstolio paslaugas.

Cituojant arba kitaip platinant šią informaciją prašome nurodyti informacijos šaltinį.

Kontaktai žiniasklaidai:

Audris Kutrevičius
Vilniaus apygardos administracinio teismo pirmininko
padėjėjas ryšiams su žiniasklaida ir visuomene
Tel. (8 5) 264 1270, mob. tel. (8612) 49869
El. paštas  audris.kutrevicius@teismas.lt

Naujienų prenumerata

Įvykių ir renginių kalendorius

Sekite mus