lt
En

Karjeros galimybės

 

Tuos, kurie nuosekliai siekia tikslo, sugeba bendradarbiauti, kviečiame dirbti ar atlikti praktiką Nacionalinėje teismų administracijoje. Prisidėkite prie mūsų komandos!

Jei norite dirbti Nacionalinėje teismų administracijoje ir tarp esamų darbo pasiūlymų nėra Jums tinkamo, el. paštu egle.zakriene@teismai.lt galite atsiųsti savo gyvenimo aprašymą ir trumpą informaciją, koks darbas Jus domintų. 

  ***

Nacionalinė teismų administracija (toliau – Administracija) ieško naujo kolektyvo nario Teisės ir administravimo departamento Administravimo skyriuje.

Pagrindinės šio darbuotojo funkcijos – aptarnauti teismų savivaldos institucijas ir komisijas (Visuotinis teisėjų susirinkimas, Teisėjų taryba, Nuolatinė teisėjų veiklos vertinimo komisija, Pretendentų į teisėjus atrankos komisija, Teisėjų garbės teismas, Teisėjų etikos ir drausmės komisija ir kt.), rengti, teikti joms medžiagą.

Daugiau informacijos apie teismų savivaldos institucijas, komisijas galite rasti čia: https://www.teismai.lt/lt/teismu-savivalda/105

Galimos įvairios priėmimo į pareigas formos: darbas pagal darbo sutartį; priėmimas į valstybės tarnautojo pareigas; valstybės tarnautojo perkėlimas tarnybinio kaitumo būdu; laikinas, esant tarnybinei būtinybei, valstybės tarnautojo perkėlimas į kitas pareigas kitoje institucijoje.

Jeigu sugebate savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, sklandžiai dėstote mintis raštu ir žodžiu, išmanote teisės aktų rengimo principus bei norite prisijungti prie kompetentingo, iniciatyvaus bei draugiško Administracijos kolektyvo, savo gyvenimo aprašymą siųskite Administravimo skyriui el. paštu aurelija.pauliukaite@teismai.lt

Dėl išsamesnės informacijos taip pat galite kreiptis tel. (8 5) 251 4123.

***

Nacionalinė teisma administracija ieško valstybės tarnautojų, pageidaujančių tarnybinio kaitumo būdu persikelti į dvi Vidaus audito skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybes.

Pareigybių aprašymus rasite čia:

Vidaus audito skyriaus vyriausiasis specialistas (teisininkas)

Vidaus audito skyriaus vyriausiasis specialistas

Jeigu susidomėjote ir norite prisijungti prie kompetentingo, iniciatyvaus bei draugiško Administracijos kolektyvo, savo gyvenimo aprašymą iki 2019 m. balandžio 19 d. prašome siųsti Administravimo skyriui el. paštu egle.zakriene@teismai.lt

Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis tel. (8 5) 251 4186, (8 5) 268 3408.

Atrinkti kandidatai bus informuoti.

***

Nacionalinė teismų administracija (toliau – Administracija) ieško naujo kolektyvo nario – Turto valdymo skyriaus statybų inžinieriaus.

 

Reikalavimai:

 1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinis laipsnis);
 2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius Administracijos, teismų, teismų savivaldos veiklą, viešąjį administravimą, projektavimą, statybos procesų valdymą, statybos techninius reikalavimus, civilinę saugos, darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos reikalavimus;
 3. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir priimti sprendimus;
 4. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų rengimo principus;
 5. sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, rinktis darbo metodus;
 6. mokėti dirbti Microsoft Office ir statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo programiniais paketais;
 7. turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

Pagrindinės funkcijos:

 1. organizuoti ir kontroliuoti Administracijos ir teismų pastatų ir patalpų, inžinierinių sistemų remonto ir statybos darbus, rengti darbų pirkimo dokumentaciją;
 2. teikti pasiūlymus Skyriaus vedėjui Administracijos ir teismų patalpų ir pastatų priežiūros ir remonto klausimais bei dalyvauti planuojant darbus;
 3. analizuoti ir apibendrinti teismų pastatų ir patalpų, inžinierinių sistemų remontų poreikius, teikia išvadas;
 4. nagrinėti teismų prašymus ir siūlymus teismų pastatų priežiūros ir remonto klausimais, teikti išvadas ir pasiūlymus Skyriaus vedėjui, rengti atsakymus teismams;
 5. valdyti Administracijos priskirtus teismų pastatų statybos darbų valstybės investicijų projektus;
 6. organizuoti Administracijos civilinės saugos būklės užtikrinimą, Administracijos darbuotojų mokymus ir pratybas, įgyvendinti civilinės saugos prevencines priemones;
 7. dalyvauti rengiant Administracijos Ekstremalių situacijų valdymo planus ir kitus civilinės saugos dokumentus bei vidinių teisės aktų projektus, atlikti periodinę jų peržiūrą bei teikti siūlymus dėl jų tobulinimo;
 8. atlikti Administracijos darbuotojų saugos ir sveikatos specialisto funkcijas, atlikti darbuotojų instruktavimą, organizuoti mokymą darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais, kontroliuoti kaip darbuotojai laikosi darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų;
 9. organizuoti Administracijos gaisrinės saugos užtikrinimą, planuoti gaisrinės saugos priemonių poreikius, atlikti Administracijos darbuotojų instruktavimą, organizuoti mokymus gaisrinės saugos klausimais, kontroliuoti kaip darbuotojai laikosi gaisrinės saugos reikalavimų.

Atlyginimas: pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas (skaičiuojamas baziniais dydžiais) nuo 6,5 iki 8, atsižvelgiant į profesinio darbo patirtį.

 

Darbo laikas: visa darbo diena.

 

Jeigu susidomėjote ir norite prisijungti prie kompetentingo, iniciatyvaus bei draugiško Administracijos kolektyvo, savo gyvenimo aprašymą iki 2019 m. balandžio 19 d. prašome siųsti Administravimo skyriui el. paštu egle.zakriene@teismai.lt

 

Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis tel. (8 5) 210 1994, (8 5) 251 4186.

 

Atrinkti kandidatai bus informuoti.

 

 ***

Įvykių ir renginių kalendorius

Balandis 2019
P A T K P Š S
1

2019.04.01  |  10:00

2019.04.01  |  09:00

2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15

2019.04.15  |  09:00

16 17 18

2019.04.18  |  09:00

19 20 21
22 23 24 25 26

2019.04.26  |  10:00

27 28
29 30 1 2 3 4 5

Naujienų prenumerata

Sekite mus