Skip to content
logo
lt
En

Karjeros galimybės

Tuos, kurie nuosekliai siekia tikslo, sugeba bendradarbiauti, kviečiame dirbti ar atlikti praktiką Nacionalinėje teismų administracijoje. Prisidėkite prie mūsų komandos!

Jei norite dirbti Nacionalinėje teismų administracijoje ir tarp esamų darbo pasiūlymų nėra Jums tinkamo, el. paštu egle.zakriene@teismai.lt galite atsiųsti savo gyvenimo aprašymą ir trumpą informaciją, koks darbas Jus domintų. 


IEŠKOME TURTO VALDYMO SKYRIAUS TURTO PRIEŽIŪROS VADYBININKO

Darbo pobūdis:

- aprūpinti kolegas darbo priemonėmis ir inventoriumi, tvarkyti jų apskaitą, organizuoti įsigyjamų prekių ar paslaugų viešuosius pirkimus;
- užtikrinti centralizuotai perkamų prekių sandėliavimą, jų perdavimą teismams, vykdyti jų apskaitą;
- atlikti smulkius remonto darbus, organizuoti įstaigoje esančios įrangos (išskyrus kompiuterinę) diegimą, techninę priežiūrą, patikras, remontą, užtikrinti, kad įstaigoje naudojami prietaisai ir kitas turtas būtų tinkamai prižiūrimi ir eksploatuojami;
- užtikrinti įstaigos pastatų inžinerinių sistemų sklandų veikimą, kontroliuoti kaip vykdoma jų priežiūra bei remontas;
- užtikrinti įstaigoje vykstančių seminarų, posėdžių, pasitarimų, susitikimų, konferencijų ir kitų renginių metu aprūpinimą reikiamomis priemonėmis;
- organizuoti tinkamą teritorijos, patalpų bei turto saugumą, švarą ir tvarką;
- esant poreikiui užtikrinti prekių ar priemonių perdavimą kitam įstaigos padaliniui.

Tikimės, kad Tu:

 • turi ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą;
 • gali susikalbėti su įvairiais žmonėmis;
 • mėgsti pagelbėti kolegoms, prireikus – gali atlikti smulkius remonto darbus;
 • turi patirties rengiant dokumentus, ataskaitas, pirkimo paraiškas, dirbant su medžiagų apskaitos programomis;
 • gebi savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, rinktis darbo metodus, siekti užsibrėžtų tikslų;
 • turi vairuotojo pažymėjimą (B kategorija);
 • gerai moki valstybinę kalbą.

Tavęs laukia:

 • įdomus ir atsakingas darbas;
 • galimybė tobulėti;
 • draugiška ir novatoriška aplinka;
 • linksmai nusitekusių profesionalų komanda

Darbo užmokestis 1650 Eur (Bruto)

Sudomino? Dėl išsamesnės informacijos prašom kreiptis į Eglę Zakrienę el. p. egle.zakriene@teismai.lt, tel. +370 699 92654.

Skelbimas galioja iki 2022-08-19.


IEŠKOME TEISMŲ VEIKLOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO (-ĖS) (TARNYBINIO KAITUMO BŪDU)

Veiklos, kuriuose dalyvautumėte:

 • Teismų administracinės ir organizacinės veiklos tyrimų, analizės, apibendrinimų atlikimas, pasiūlymų dėl teismų administracinės veiklos teikimas, susijusių teisės aktų tobulinimas;
 • Teismų konsultavimas darbo organizavimo ir administracinės veiklos klausimais;
 • Bendradarbiavimas su kitomis Lietuvos Respublikos institucijomis, taip pat su kitų valstybių  bei tarptautinėmis institucijomis;
 • Skyriaus kompetencijai priskirtų pareiškimų, skundų ir pasiūlymų nagrinėjimas.

Pareigybės aprašymas – ČIA 

Tavęs laukia:

 • įdomus ir atsakingas darbas;
 • apmokymas darbo vietoje;
 • galimybė tobulėti;
 • draugiška ir novatoriška komanda;
 • galimybė dalį darbo laiko dirbti nuotoliniu būdu;
 • darbas institucijoje, kurioje lygių galimybių užtikrinimas visiems, nepaisant lyties, kilmės, tikėjimo, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios ir kt., lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos įvertintas 8,9 balo iš 10 galimų.

Skelbimas galioja iki 2022-07-31.

Sudomino? Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis į Eglę Zakrienę el. p. egle.zakriene@teismai.lt, tel. +370 699 92654.