lt
En

Karjeros galimybės

Tuos, kurie nuosekliai siekia tikslo, sugeba bendradarbiauti, kviečiame dirbti ar atlikti praktiką Nacionalinėje teismų administracijoje. Prisidėkite prie mūsų komandos!

Jei norite dirbti Nacionalinėje teismų administracijoje ir tarp esamų darbo pasiūlymų nėra Jums tinkamo, el. paštu egle.zakriene@teismai.lt galite atsiųsti savo gyvenimo aprašymą ir trumpą informaciją, koks darbas Jus domintų. 

Visuomet labai vertiname kandidatus turinčius patirties teismų sistemoje.

 

IEŠKOME VIDAUS AUDITORIAUS (patyrusio)

(darbuotojo dirbančio pagal darbo sutartį arba valstybės tarnautojo)

Veikla, kurioje dalyvautum:

Atliktum vidaus auditus Lietuvos Respublikos teismuose (toliau – LR teismai) ir Nacionalinėje teismų administracijoje (toliau – Administracija), t.y. tikrintum ir vertintum LR teismų ir Administracijos:

- vidaus kontrolės sistemos funkcionavimą, rizikos veiksnių valdymo efektyvumą;

- veiklos atitiktį LR įstatymams, LR Vyriausybės nutarimams, kitiems norminiams teisės aktams;

- strateginių ir kitų planų įgyvendinimą, veiklos atitiktį jų tikslams ir uždaviniams, LR valstybės biudžeto asignavimų valdytojų programų vykdymą, joms skirtų lėšų ir turto naudojimą;

- lėšų, gautų iš Europos Sąjungos, užsienio investicijų arba fondų, valdymą, administravimą ir naudojimą;

- finansinių ir veiklos ataskaitų duomenų teisingumą, apskaitos informacijos tinkamumą, objektyvumą, pateikimą laiku; 

- turto valdymą, jo apskaitą ir apsaugą;

informacinių sistemų saugumą, veiksmingumą; informacinių sistemų projektus ir kt.

Tau reikėtų:

- turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (bakalauro arba magistro kvalifikacinis laipsnis); 

- turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį vidaus audito srityje; -

būti susipažinus su teisės aktais, reglamentuojančiais vidaus kontrolę ir vidaus auditą, viešąjį administravimą, biudžetinių įstaigų ir organizacijų veiklą, biudžeto sudarymą ir vykdymą, darbo santykių reguliavimą, valstybės investicijų planavimo, naudojimo ir apskaitos tvarką ir kt.; 

- išmanyti vidaus auditorių profesinės etikos taisykles ir vidaus audito standartus;

gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir ataskaitas; 

- sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo principus; 

- sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, rinktis darbo metodus;

puikiai mokėti valstybinę kalbą; 

- mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

Siūlome: 

- įdomų ir atsakingą darbą; 

- profesinio tobulėjimo galimybes;

lankstų darbo grafiką; 

- galimybę dalį darbo laiko dirbti nuotoliniu būdu; 

- draugišką ir novatorišką komandą.

 

Pareiginės algos koeficientas nuo 9,4 koeficiento  (t.y. nuo 1660 EUR prieš mokesčius) su galimybe didėti priklausomai nuo profesinės patirties.

Sudomino?

Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis į Eglę Zakrienę el. p. egle.zakriene@teismai.lt, tel. (8 5) 251 4186 iki š.m. vasario 14 d.

                                                                                                                                                                      

IEŠKOME VIDAUS AUDITORIAUS (pradedančiojo)

(darbuotojo dirbančio pagal darbo sutartį arba valstybės tarnautojo)

Veikla, kurioje dalyvautum atliktum vidaus auditus Lietuvos Respublikos teismuose ir Nacionalinėje teismų administracijoje, t. y. tikrintum, vertintum, rengtum dokumentaciją ir atliktum kitą su vidaus audito procedūromis susijusią veiklą.

Tau reikėtų:

- turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį vienoje iš sričių – auditas, ekonomika, finansų ir apskaitos valdymas, teisė;

būti susipažinus su teisės aktais, reglamentuojančiais vidaus kontrolę ir vidaus auditą, viešąjį administravimą, biudžetinių įstaigų ir organizacijų veiklą ir kt.; 

gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir ataskaitas; 

sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo principus; 

sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, rinktis darbo metodus; 

- puikiai mokėti valstybinę kalbą;

mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

Siūlome: 

- įdomų ir atsakingą darbą;

profesinio tobulėjimo, kvalifikacijos kėlimo galimybes;

- lankstų darbo grafiką;

galimybę dalį darbo laiko dirbti nuotoliniu būdu; 

- draugišką ir novatorišką komandą.

 

Pareiginės algos koeficientas nuo 7,7 (t.y. nuo 1360 EUR prieš mokesčius) su galimybe didėti priklausomai nuo profesinės patirties.

Jei neturite patirties vidaus audito srityje, tačiau turite patirtį vienoje iš skelbime išvardintų sričių, kandidatuokite, galbūt, tai puiki galimybė atrasti save naujoje srityje.

Sudomino?

Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis į Eglę Zakrienę el. p. egle.zakriene@teismai.lt, tel. (8 5) 251 4186 iki š.m. vasario 14 d.

                                                                                                                                                                               

IEŠKOME PERSIKELTI TARNYBINIO KAITUMO BŪDU FINANSŲ IR BIUDŽETO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

Pareigybės aprašymas.

Sudomino?

Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis į Eglę Zakrienę el. p. egle.zakriene@teismai.lt, tel. (8 5) 251 4186 iki š.m. vasario 14 d.

Įvykių ir renginių kalendorius

Naujienų prenumerata

Sekite mus