lt
En

Apie Komisiją

Nuolatinė teisėjų veiklos vertinimo komisija (toliau – Komisija) yra Teisėjų tarybos sudaryta nuolatinė komisija, Lietuvos Respublikos teismų įstatymo nustatyta tvarka atliekanti teisėjų veiklos vertinimą ir nagrinėjanti kitus klausimus, susijusius su teisėjų veiklos vertinimu.

Komisijos sudėtis
Komisija sudaroma Teisėjų tarybos įgaliojimų laikui iš septynių narių: trys iš jų turi būti ne teisėjai. Keturis Komisijos narius iš teisėjų renka Teisėjų taryba, tris skiria Respublikos Prezidentas. Komisijos nariais negali būti skiriami Teisėjų tarybos nariai. Komisijos pirmininką iš paskirtų Komisijos narių renka Teisėjų taryba.
Komisiją aptarnauja Nacionalinė teismų administracija.

Teisėjų veiklos vertinimas – procedūra, kuria remiantis iš anksto ir aiškiai nustatytais kriterijais gaunama informacija apie teisėjų turimų profesinių žinių ir įgūdžių lygį, gebėjimus teorines žinias ir įgūdžius taikyti praktikoje, dalyvauti administraciniame teismo darbe ir jį organizuoti, stipriąsias ir silpnąsias teisėjų veiklos sritis. Teisėjų veiklos vertinimo rezultatai naudojami Lietuvos Respublikos teismų įstatyme nustatytais tikslais.

Teisėjų veiklos vertinimas grindžiamas teisinio tikrumo ir apibrėžtumo, teisėtų lūkesčių, teisėjų nepriklausomumo, visapusiško ir objektyvaus teisėjų veiklos vertinimo bei kitais Lietuvos Respublikos teismų įstatyme nurodytais principais.

Teisės aktai
Nuolatinės teisėjų veiklos vertinimo komisijos nuostatai
Teisėjų veiklos vertinimo tvarkos aprašas

Įvykių ir renginių kalendorius

Sausis 2020
P A T K P Š S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Naujienų prenumerata

Sekite mus