Skip to content
logo
lt
En

Apie Teismų sistemos apdovanojimų komisiją

Teismų sistemos apdovanojimų komisija (toliau – Komisija) yra Teisėjų tarybos sudaryta nuolatinė komisija, Teisėjų tarybos nustatyta tvarka svarstanti apdovanojimui pateiktas kandidatūras, kitus su apdovanojimo skyrimu ir (ar) jo panaikinimu susijusius klausimus ir savo išvadas teikianti Teisėjų tarybai.

Komisija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos teismų įstatymu, šiais Nuostatais ir kitais teisės aktais. Jos veikla grindžiama kolegialumo, nešališkumo, nepriklausomumo, objektyvumo principais. Komisija atskaitinga Teisėjų tarybai.

Komisija sudaroma Teisėjų tarybos įgaliojimų laikui iš teisėjų, teismų sistemos darbuotojų ir visuomenės atstovų. Komisiją sudaro trylika narių, aštuoni iš jų turi būti teisėjai. Komisijos narių teisėjų kandidatūras turi teisę siūlyti atitinkamų teismų ir teisėjų profesinių organizacijų atstovai.

Skiriant komisijos narius teisėjus, turi būti užtikrinamas atstovavimas:

1. teisėjų profesinėms organizacijoms – Lietuvos Respublikos Teisėjų Asociacijai bei Apylinkių teismų teisėjų sąjungai;
2. visoms bendrosios kompetencijos teismų grandims  – apylinkių ir apygardų teismams, Lietuvos apeliaciniam teismui, Lietuvos Aukščiausiajam Teismui;
3. visoms specializuotų teismų grandims  – apygardų administraciniams teismams ir Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

Komisijos narių skyrimas

Du komisijos nariai skiriami iš teismų sistemos darbuotojų. Jų kandidatūras turi teisę siūlyti Nacionalinė teismų administracija ir teismai;
vienas komisijos narys skiriamas Teisėjų padėjėjų asociacijos siūlymu.
Du komisijos nariai skiriami iš visuomenės atstovų. Jų kandidatūras turi teisę siūlyti Lietuvos Respublikos piliečiai ir visuomeninės organizacijos bei valstybės institucijos.

Komisijos pirmininkas

Iš paskirtų Komisijos narių teisėjų Teisėjų taryba skiria Komisijos pirmininką.
Komisijos nariu negali būti Teisėjų tarybos narys, taip pat teisėjas, valstybės tarnautojas ar kitas teismo darbuotojas ar pagal darbo sutartį dirbantis asmuo, kuriam buvo taikytos tarnybinės ar drausminės nuobaudos.

Kai Komisijos pirmininkas negali atlikti Nuostatuose nustatytų funkcijų, jo funkcijas atlieka Komisijos pirmininko paskirtas Komisijos narys – teisėjas, o jeigu toks nepaskirtas – vyriausias pagal amžių Komisijos narys – teisėjas.

Komisijos nariu negali būti Teisėjų tarybos narys, taip pat teisėjas, valstybės tarnautojas ar kitas teismo darbuotojas ar pagal darbo sutartį dirbantis asmuo, kuriam buvo taikytos tarnybinės ar drausminės nuobaudos.

Kai Komisijos pirmininkas negali atlikti Nuostatuose nustatytų funkcijų, jo funkcijas atlieka Komisijos pirmininko paskirtas Komisijos narys – teisėjas, o jeigu toks nepaskirtas – vyriausias pagal amžių Komisijos narys – teisėjas.

Teisės aktai:

Teismų sistemos apdovanojimų tvarkos aprašas su vėlesniais pakeitimais
Teismų sistemos apdovanojimų komisijos nuostatai su vėlesniais pakeitimais

 

Naujienų prenumerata

Įvykių ir renginių kalendorius

Kovas 2023
P A T K P Š S
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Sekite mus