Skip to content
logo
lt
En

Asmeninių kompetencijų vertinimas

Pagal Teismų įstatymo 551 straipsnio 7 dalį, pretendentų į laisvas arba atsilaisvinsiančias apylinkės teismo teisėjų vietas asmenines būdo ir pažintines savybes vertina Atrankos komisija. Nustatant asmenines būdo ir pažintines savybes, asmens kompetencijų vertinimui, atskleidžiančiam asmens pasirengimą būti teisėju, atlikti pasitelkiami ekspertai. Ekspertai pasitelkiami ir asmens kompetencijų vertinimas atliekamas Teisėjų tarybos nustatyta tvarka.

Pagrindinis asmeninių kompetencijų vertinimo (toliau – Vertinimas) tikslas – objektyviai įvertinti asmenines kompetencijas ir suteikti Atrankos komisijai informacijos apie asmens potencialą tinkamai atlikti pareigas, į kurias asmuo pretenduoja. Šis Vertinimas atliekamas vykdant visas Atrankos komisijos atrankas, išskyrus atrankas dėl teisėjų, pageidaujančių būti perkeltais į kitą tos pačios pakopos teismą arba į kitus to paties teismo, kurio teisėjais jie paskirti, rūmus, arba į kitos jurisdikcijos tos pačios pakopos teismą, kai į vieną teisėjo vietą pageidauja būti perkelti du ar daugiau teisėjų.

Pretendentų į teisėjus ir teisėjų karjeros siekiančių asmenų asmeninių kompetencijų vertinimo procesą organizuoja ir koordinuoja Nacionalinė teismų administracija (toliau – Administracija).

Asmeninių kompetencijų vertinimo atlikimas

Vertinimas vykdomas vadovaujantis profesionalumo, pagarbos asmeniui, etiškumo, objektyvumo, konfidencialumo ir lygiateisiškumo principais.

Vertinimas organizuojamas pagal Administracijos nustatytus ir su ekspertais suderintus grafikus. Vertinimas turi būti atliktas iki Atrankos komisijos posėdžio, kuriame yra nagrinėjamas vertinamo asmens klausimas.

Vertinimas gali būti vykdomas nuotoliniu (vaizdo konferencijų) ar kontaktiniu būdu. Paprastai Vertinimas vykdomas nuotoliniu (vaizdo konferencijų) būdu.

Vertinant asmenines kompetencijas naudojami šie metodai:
1. kompetencijomis pagrįstas struktūruotas interviu;
2. asmenybės klausimynas.

Asmenų, dalyvaujančių atrankose į teismų pirmininkų, jų pavaduotojų ar skyrių pirmininkų pareigas, vadovavimo gebėjimai, Vertinami atliekant atskirą vadovavimo kompetencijų vertinimą, kurio metu taikomas papildomas metodas – struktūruotas interviu vadovavimo kompetencijoms įvertinti.

Asmenų, dalyvaujančių atrankose į teismų pirmininkų, jų pavaduotojų ar skyrių pirmininkų pareigas, vadovavimo gebėjimų Vertinimas atliekamas kartu su teisėjų kompetencijų modelį sudarančių bendrųjų asmeninių kompetencijų, Vertinimu arba atliekamas tik vadovavimo gebėjimus atspindinčių asmeninių kompetencijų, Vertinimas, jeigu asmuo turi galiojantį bendrųjų asmeninių kompetencijų vertinimą.

Asmeninių kompetencijų vertinimo trukmė

  1. kompetencijomis pagrįsto struktūruoto interviu numatoma trukmė – 90 minučių. Asmenybės klausimyno numatoma pildymo trukmė – iki 30 minučių. Pretendentui pageidaujant, asmenybės klausimyno pildymo trukmė pratęsiama, bet ne daugiau kaip 30 papildomų minučių. Iš viso vertinimas trunka ne ilgiau kaip 2,5 valandas (neįskaitant poilsiui skirtų pertraukų);
  2. struktūruoto interviu vadovavimo kompetencijoms įvertinti numatoma trukmė – 60 minučių. Tuo atveju, jeigu struktūruotas interviu vadovavimo kompetencijoms įvertinti atliekamas kartu su kitų asmeninių kompetencijų įvertinimu, iš viso asmeninių kompetencijų Vertinimas trunka ne ilgiau kaip 3,5 valandas (neįskaitant poilsiui skirtų pertraukų);
  3. esant techniniams trukdžiams (pavyzdžiui, nuotolinio Vertinimo metu sutrinka interneto ryšys) Vertinimas gali būti sustabdytas ir perkeltas į kitą datą ir valandą.

Teisės aktai
1. Pretendentų į teisėjus atrankos kriterijų, Teisėjų karjeros siekiančių asmenų vertinimo kriterijų ir asmeninių kompetencijų vertinimo tvarkos aprašas
2. Ekspertų pasitelkimo pretendentų į laisvas arba atsilaisvinančias apylinkės teismo teisėjų vietas bei teisėjų karjeros siekiančių asmenų asmeninių būdo ir pažintinių savybių ir asmeninių kompetencijų įvertinimui tvarkos aprašas
3. Pretendentų į laisvas arba atsilaisvinančias apylinkės teismo teisėjų vietas bei teisėjų karjeros siekiančių asmenų asmeninių kompetencijų vertinimo organizavimo ir koordinavimo Nacionalinėje teismų administracijoje tvarkos aprašas

 

 

 

Naujienų prenumerata

Įvykių ir renginių kalendorius

Birželis 2024
P A T K P Š S
27 28 29 30 31

2024.05.31  |  10:00

1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Sekite mus