Skip to content
logo
lt
En

Apie Komisiją

Pretendentų į teisėjus egzamino komisija (toliau – Komisija) – pagal Teismų įstatymo 54 straipsnio 1 dalies nuostatas sudaryta Komisija.

Komisiją trejiems metams iš septynių asmenų sudaro Teisėjų taryba. Ne mažiau kaip keturi Komisijos nariai turi būti teisėjai. Du asmenis Komisijos nariais iš teisėjų ir vieną asmenį iš teisės krypties mokslininkų pasiūlo Teisėjų tarybos pirmininkas, po vieną asmenį iš teisėjų ir po vieną asmenį iš teisės krypties mokslininkų – daugiausia teisėjų vienijanti teisėjų visuomeninė organizacija ir teisingumo ministras. Teisėjų taryba iš Komisijos narių skiria Komisijos pirmininką.

Komisiją techniškai aptarnauja Nacionalinė teismų administracija.

Pretendentų į teisėjus egzaminus turi teisę laikyti nepriekaištingos reputacijos Lietuvos Respublikos pilietis, turintis aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą, atitinkantis įstatymų nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, pateikęs sveikatos pažymėjimą bei turintis ne mažesnį kaip penkerių metų teisinio darbo stažą. 
Nuo pretendentų į teisėjus egzamino atleidžiami teisės krypties socialinių mokslų daktarai ir habilituoti daktarai, taip pat asmenys, turintys ne mažesnį kaip penkerių metų teisėjo darbo stažą, jeigu nuo darbo teisėju pabaigos praėjo ne daugiau kaip penkeri metai. 
Prašymai leisti laikyti pretendento į teisėjus egzaminą pateikiami Nacionalinės teismų administracijos nustatyta tvarka. Sprendimą, ar asmuo gali laikyti pretendentų į teisėjus egzaminą, priima Nacionalinės teismų administracijos direktorius.

Pretendentų į teisėjus egzaminai vyksta ne rečiau kaip kartą per pusę metų, išskyrus atvejus, kai nėra asmenų, galinčių laikyti šį egzaminą. Pretendentų į teisėjus egzaminų datą, laiką ir vietą bei egzaminą laikančių asmenų skaičių nustato Komisijos pirmininkas.
Pretendentų į teisėjus egzaminas laikomas raštu. Pretendentų į teisėjus egzaminą sudaro dvi dalys: teorinė dalis ir praktinė dalis. Pretendentų į teisėjus egzamino bilietai atnaujinami ne rečiau kaip kartą per vienerius metus, išskyrus atvejus, kai per tą laikotarpį nėra asmenų, galinčių laikyti šį egzaminą.
Asmuo, laikęs pretendentų į teisėjus egzaminą, Komisijos nutarimą dėl egzamino rezultatų per dešimt dienų nuo nutarimo paskelbimo gali apskųsti Teisėjų tarybai.
Asmuo, kurio skundas buvo patenkintas ir dėl kurio egzamino rezultatų priimtas Komisijos nutarimas buvo panaikintas, artimiausiame Komisijos posėdyje turi teisę pakartotinai laikyti pretendentų į teisėjus egzaminą.Teisės aktai:

Pretendentų į teisėjus egzamino komisijos nuostatai
Pretendentų į teisėjus egzamino programa

Naujienų prenumerata

Įvykių ir renginių kalendorius

Kovas 2023
P A T K P Š S
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Sekite mus