lt
En

Teisėjų mokymas

Teisėjų mokymas – kryptingas ir tęstinis procesas, kuriuo siekiama užtikrinti Lietuvos teisinės sistemos poreikius atitinkantį kokybišką teisėjų apmokymą ir nuolatinį kvalifikacijos kėlimą.

 

Teisėjų mokymo sistema apima pagrindinį mokymą ir gretutinį mokymą.


Pagrindinis privalomasis įvadinis mokymas organizuojamas pirmą kartą paskirtiems apylinkių teismų teisėjams, privalomasis kvalifikacijos kėlimas –  teisėjams, kurie paskiriami į teismo pirmininko, pavaduotojo, skyriaus pirmininko, paskirti į aukštesnės pakopos teismą, paskiriami ar perkeliami iš bendrosios kompetencijos teismo į specializuotą teismą, ir atvirkščiai, kurių specializacija pasikeičia, praėjus penkeriems metams nuo dalyvavimo mokymuose pagal  privalomojo/papildomojo mokymo programas,  kai iš esmės pasikeičia visuomeninių santykių teisinis reglamentavimas, taip pat kitais atvejais.

Pagrindinį privalomąjį ir papildomąjį teisėjų mokymą organizuoja Nacionalinė teismų administracija pagal Teisėjų tarybos, suderinus su Teisingumo ministerija, patvirtintas mokymo programas, pagrindinį praktinį mokymą – atitinkamų teismų pirmininkai.

Pagrindinis privalomasis ir papildomasis teisėjų mokymas paprastai vyksta teisėjų mokymo bazėje – Nacionalinės teismų administracijos mokymo centre (Sanklodiškių k., Molėtų r., mob. tel. +370 699 14462, el. p. mc@teismai.lt). Mokymo centras užtikrina mokymo dalyvių apgyvendinimą, techninį aptarnavimą mokymų metu.

Teisėjų specialios profesinės žinios gilinamos ir nauji įgūdžiai formuojami teisėjams dalyvaujant seminaruose, konferencijose, diskusijose, forumuose, stažuotėse, mainų programose,  finansuojamuose:

- Nacionalinės teismų administracijos iš programos „Teismų centralizuotas aprūpinimas“, tarptautinių institucijų arba Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės paramos projektų lėšų;
-  teismų iš jiems skirtų lėšų kvalifikacijai kelti ir komandiruotėms arba Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos projektų lėšų;
- kitos Lietuvos ir užsienio institucijos, rengiančios mokymus teisininkų bendruomenei, lėšų;
- pačių teisėjų savarankiškai. 

Visa informacija apie Nacionalinės teismų administracijos organizuojamus mokymus teisėjams, kitų institucijų kvietimai į renginius, kuriuose gali dalyvauti teisėjai, skelbiama teismų sistemos intranete (tik teismų sistemos darbuotojams).

2020 m. teisėjų mokymo programos
 
Naujai paskirtų apylinkių teismų teisėjų įvadinio mokymo  programa
 
Mokymų pagal teisėjų mokymo programas 2020 m. grafikas
 
Teisės aktai:
 
Teisėjų mokymo organizavimo taisyklės 

Įvykių ir renginių kalendorius

Naujienų prenumerata

Sekite mus