lt
En

Teismų darbuotojų mokymas

Teismų darbuotojų mokymą nustato Valstybės tarnybos įstatymas ir Darbo kodeksas. Teismų darbuotojų mokymą organizuoja ir už jį atsako teismo darbuotojus į pareigas priimantys asmenys.

 

Nacionalinė teismų administracija  teismų darbuotojams centralizuotai organizuoja mokymus iš programos „Teismų centralizuotas aprūpinimas" lėšų. Informacija apie planuojamus mokymus skelbiama teismų  intranete rubrikoje Mokymai