Skip to content
logo
lt
En

Teisminės mediacijos komisija

Teisminės mediacijos komisija (toliau - Komisija) yra Teisėjų tarybos sudaryta nuolatinė komisija, priimanti sprendimus dėl mediatoriaus statuso suteikimo teisėjams, pageidaujantiems vykdyti mediatoriaus veiklą, dėl mediatoriaus statuso panaikinimo, taip pat apibendrinanti teisminės mediacijos praktiką teismuose ir nagrinėjanti kitus klausimus, susijusius su teismine mediacija. 

Komisija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos teismų įstatymu, Lietuvos Respublikos mediacijos įstatymu, kitais įstatymais bei teisės aktais, Teisminės mediacijos komisijos nuostatais. Komisijos veikla grindžiama kolegialumo, nešališkumo, nepriklausomumo, objektyvumo principais.

Komisija sudaroma Teisėjų tarybos įgaliojimų laikui iš devynių narių, šeši iš jų turi būti teisėjai. Komisijos narius skiria Teisėjų taryba. Iš paskirtų Komisijos narių teisėjų Teisėjų taryba skiria Komisijos pirmininką.

Komisijos pirmininkas

Teisėjų taryba iš paskirtų Komisijos narių teisėjų skiria Komisijos pirmininką. Kai Komisijos pirmininkas negali atlikti Nuostatuose nustatytų funkcijų, jo funkcijas atlieka Komisijos pirmininko paskirtas Komisijos narys, o jeigu toks nepaskirtas – vyriausias pagal amžių Komisijos narys – teisėjas.

Daugiau informacijos apie teisminę mediaciją rasite čia. 

Teisės aktai
Teisminės mediacijos komisijos nuostatai

 

Naujienų prenumerata

Įvykių ir renginių kalendorius

Sekite mus