lt
En

Korupcijos prevencija

Korupcija (lot. corruptio – „gadinimas“, „papirkimas“) yra suvokiama kaip bet koks valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens elgesys, piktnaudžiavimas patikėta galia siekiant asmeninės naudos.
 

Antikorupcinės komisijos kontaktai:

Komisijos nariai

- Vaida Struckienė, Teisės ir administravimo departamento Teismų veiklos skyriaus vyriausioji specialistė (Komisijos pirmininką pavaduojanti narė, kai nėra Komisijos pirmininko), tel. (8 5) 251 4344, el. p. vaida.struckiene@teismai.lt;

- Justina Gaudzytė, Viešųjų pirkimų skyriaus specialistė, tel. (8 5) 251 4187, el. p. justina.gaudzyte@teismai.lt;

- Sandra Bružienė, Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja, tel. (8 5) 210 5393, el. p. sandra.bruziene@teismai.lt;

- Inga Jankauskienė, Teisės ir administravimo departamento Administravimo skyriaus vyriausioji specialistė, tel. (8 5) 251 418, el. p. inga.jankauskiene@teismai.lt.

Pareigybių, į kurias pretenduojant turi būti surinkta informacija apie asmenį, vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 9 ir 91 straipsnių nuostatomis, sąrašas

 

 Aktualūs dokumentai:

 

Nelikite abejingi neteisėtai veiklai – praneškite apie korupciją!