Skip to content
logo
lt
En

Korupcijos prevencija

Korupcija (lot. corruptio – „gadinimas“, „papirkimas“) yra suvokiama kaip bet koks valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens elgesys, piktnaudžiavimas patikėta galia siekiant asmeninės naudos.

2022 m. kovo 1 dieną Nacionalinės teismų administracijos direktoriaus įsakymu paskirtas asmuo, atsakingas už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą visoje teismų sistemoje. Juo tapo Nacionalinės teismų administracijos direktoriaus vyresnysis patarėjas Justinas Bagdžius, tel. (8 5) 251 4125, el. p.justinas.bagdzius@teismai.lt

 

Antikorupcinės komisijos kontaktai:

Komisijos nariai:

– Justinas Bagdžius, direktorės vyresnysis patarėjas (Komisijos pirmininkas), tel. (8 5) 251 4125, el. p. justinas.bagdzius@teismai.lt;

– Jovita Ramanauskienė, Teisės ir administravimo departamento Administravimo skyriaus vedėja  (Komisijos pirmininką pavaduojanti narė, kai nėra komisijos pirmininko), tel. (8 5) 251 4186, el. p. jovita.ramanauskiene@teismai.lt;

– Eglė Gaidelytė, Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė, tel. (8 5) 251 4187, el. p. egle.gaidelyte@teismai.lt;

– Sandra Bružienė, Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja, tel. (8 5) 210 5393, el. p. sandra.bruziene@teismai.lt;

– Rūta Andriuškaitė, Komunikacijos skyriaus vedėja, tel. (8 5) 2107326, el. p. ruta.andriuskaite@teismai.lt.

PAREIGYBIŲ, Į KURIAS PRETENDUOJANT TURI BŪTI SURINKTA INFORMACIJA APIE ASMENĮ, SĄRAŠAS:

Nr.

Pareigybės pavadinimas

1.

Nacionalinės teismų administracijos direktorius

2.

Nacionalinės teismų administracijos direktoriaus pavaduotojas

3.

Nacionalinės teismų administracijos direktoriaus pavaduotojas

4.

Teisės ir administravimo departamento direktorius

5.              

Strateginio planavimo skyriaus vedėjas

6.              

Informacinių technologijų skyriaus vedėjas

7.              

Komunikacijos skyriaus vedėjas

8.              

Vidaus audito skyriaus vedėjas

9.              

Finansų ir biudžeto skyriaus vedėjas

10.          

Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas

11.          

Turto valdymo skyriaus vedėjas

12.          

Mokymų ir tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus vedėjas

Aktualūs dokumentai:

 

Nelikite abejingi neteisėtai veiklai – praneškite apie korupciją!