Skip to content
logo
lt
En

Apie Komisiją

Teisėjų etikos ir drausmės komisija yra teismų savivaldos institucija, sprendžianti drausmės bylų teisėjams iškėlimo klausimus.

Teisėjų etikos ir drausmės komisija sudaroma iš septynių narių. Į šios komisijos narius du kandidatus skiria Respublikos Prezidentas, vieną kandidatą – Seimo Pirmininkas, keturis kandidatus – Teisėjų taryba. Respublikos Prezidentas ir Seimo Pirmininkas šios komisijos nariais skiria visuomenės atstovus. Iš paskirtų Teisėjų etikos ir drausmės komisijos narių Teisėjų taryba tvirtina komisijos pirmininką.

Drausmės byla teisėjui gali būti iškelta tuoj pat, kai paaiškėja bent vienas iš Teismų įstatymo 83 straipsnio 2 dalyje numatytų nusižengimų, bet ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo tos dienos, kurią apie nusižengimą sužinojo turinti teisę iškelti drausmės bylą Teisėjų etikos ir drausmės komisija. Į šį laikotarpį neįskaitomas laikas, kai teisėjas nedirbo dėl ligos arba atostogų.

Teisėjas gali atsakyti drausmine tvarka: 
1) už teisėjo vardą žeminantį poelgį, t. y. su teisėjo garbe nesuderinamą ir Teisėjų etikos kodekso reikalavimų neatitinkantį poelgis, kuriuo pažeminamas teisėjo vardas bei kenkiama teismo autoritetui. Teisėjo vardą žeminančiu poelgiu taip pat pripažįstamas bet koks pareiginis nusižengimas – aiškiai aplaidus konkrečios teisėjo pareigos atlikimas arba jos neatlikimas be pateisinamos priežasties;
2) už kitų Teisėjų etikos kodekso reikalavimų pažeidimą;
3) už įstatymuose numatytų teisėjų darbinės ar politinės veiklos apribojimų nesilaikymą.

Drausmės bylos iškelti negalima praėjus daugiau kaip trejiems metams nuo nusižengimo padarymo.

Iškelta drausmės byla perduodama Teisėjų garbės teismui.

Teisės aktai:
Teisėjų etikos ir drausmės komisijos nuostatai
Teisėjų etikos kodeksas
Bangaloro teisėjų elgesio principai
Bangaloro teisėjų elgesio principų komentaras (anglų kalba)  

Lietuvos Respublikos teisėjų etikos kodeksas - praktinis vadovas 2022 m.
Lietuvos Respublikos teisėjų etikos kodeksas – praktinis vadovas 2018 m.
Lietuvos Respublikos teisėjų etikos kodeksas – praktinis vadovas 2017 m. 

Veiklos ataskaita:

2021 metų veiklos ataskaita
2020 metų veiklos ataskaita
2019 metų veiklos ataskaita
2018 metų veiklos ataskaita 
2017 metų veiklos ataskaita
2016 metų veiklos ataskaita

 

Naujienų prenumerata

Įvykių ir renginių kalendorius

Kovas 2023
P A T K P Š S
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Sekite mus