Skip to content
logo
lt
En

Svarbu žinoti

Teisminė mediacija – civilinių ar administracinių ginčų sprendimo procedūra, kurios metu vienas ar keli mediatoriai padeda ginčo šalims taikiai spręsti šį ginčą teisme nagrinėjamoje byloje.

Kai teisminės mediacijos paslaugas teikia mediatoriai, kurie yra teisėjai, jiems atskiras atlyginimas už mediacijos paslaugas nemokamas ir ginčo šalims teisminės mediacijos paslaugos teikiamos nemokamai. Tais atvejais, kai mediatorių teisminei mediacijai vykdyti iš Lietuvos Respublikos mediatorių sąrašo parenka ir skiria Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba Mediacijos įstatymo 14 straipsnyje nustatyta tvarka, teisminės mediacijos paslaugas apmoka Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba iš valstybės biudžeto lėšų. Šiuo atveju teisminė mediacija gali būti vykdoma iki keturių valandų. Jeigu pasibaigus šiam laikui galutinis susitarimas dėl taikaus ginčo sprendimo dar nepasiektas, ginčo šalys gali toliau savanoriškai tęsti teisminę mediaciją ginčo šalių lėšomis. Iš valstybės biudžeto lėšų taip pat apmokama už mediatoriaus pasirengimą teisminei mediacijai, kuris gali trukti iki vienos valandos, ir mediacijos rezultatų įforminimą, kuris gali trukti iki vienos valandos. Už suteiktas teisminės mediacijos paslaugas mediatoriams iš valstybės biudžeto mokamo atlyginimo dydžius ir mokėjimo tvarką nustato Vyriausybė.

Mediatoriumi gali būti skiriamas asmuo, kuriam yra suteiktas mediatoriaus statusas. Medatoriumi gali būti skiriamas ir kito teismo (aukštesniojo teismo) teisėjas, įrašytas į Teisėjų, kuriems suteiktas mediatoriaus statusas, sąrašą

Teismo mediatorius, vykdęs teisminę mediaciją civilinėje byloje, negali dalyvauti nagrinėjant šią bylą kaip teisėjas, teisėjo padėjėjas ar kitas proceso dalyvis. Jeigu civilinę bylą nagrinėjantis teisėjas vykdė teisminę mediaciją savo nagrinėjamoje civilinėje byloje ir teisminės mediacijos metu nepavyko sudaryti taikos sutarties, teisėjas privalo nusišalinti nuo bylos nagrinėjimo ir civilinė byla skiriama nagrinėti kitam teisėjui (teisėjų kolegijos nariui) pagal Teisėjų tarybos patvirtintą Bylų paskirstymo teisėjams ir teisėjų kolegijų sudarymo taisyklių aprašą.

Teisminės mediacijos procesai registruojami Lietuvos teismų informacinėje sistemoje LITEKO. Atmintinė teismo darbuotojams, teisėjams dėl teisminės mediacijos procesų žymėjimo kartu su Procedūrų aprašu dėl teisminės mediacijos procesų LITEKO naudotojams (teismams), Praktiniu sistemos (teisminės mediacijos procesų valdymo) vartotojo vadovu išorės vartotojams ir teismo mediatoriams.

Dėl mediatoriaus, kuris yra teisėjas, sutikimo vykdyti teisminę mediaciją gali būti kreipiamasi ir toks sutikimas gaunamas elektroniniu būdu naudojantis LITEKO VEP. Prieš duodamas sutikimą mediatorius, kuris yra teisėjas, turi teisę CPK nustatyta tvarka gauti informaciją apie civilinę bylą. Kreipiantis į mediatorių, kuris yra teisėjas, dėl sutikimo vykdyti teisminę mediaciją konkrečioje byloje naudojantis LITEKO VEP, mediatoriui, kuris yra teisėjas, automatiškai suteikiama prieiga prie LITEKO suskaitmenintos šios civilinės bylos medžiagos.

Pavyzdinę Siūlymo teismo mediatoriui vykdyti teisminę mediaciją byloje formą galite rasti čia.    

Kontaktai pasiteirauti:

Dovilė Trimbelienė, Nacionalinės teismų administracijos Teisės ir administravimo departamento administravimo skyriaus vyriausioji specialistė.
Tel. 861879972, trumpasis tel. 6357 (teismų tinkle), el.paštas dovile.trimbeliene@teismai.lt

Naujienų prenumerata

Įvykių ir renginių kalendorius

Gegužė 2024
P A T K P Š S
29 30 1 2 3

2024.05.03  |  10:00

4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

2024.05.31  |  10:00

1 2

Sekite mus