Skip to content
logo
lt
En

Teisės aktai, reglamentuojantys mediaciją

Nacionaliniai teisės aktai:

Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas

Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymas

Lietuvos Respublikos mediacijos įstatymas

Teisėjų tarybos patvirtinti teisės aktai, susiję su teismine mediacija:

Teisminės mediacijos taisyklės

Teisminės mediacijos komisijos nuostatai

Teisminės mediacijos komisijos sudėtis

Mediatoriaus statuso suteikimo ir panaikinimo teisėjams bei teisėjų, kuriems suteiktas mediatoriaus statusas, sąrašo sudarymo ir tvarkymo tvarkos aprašas

Mediatoriaus statusą turinčių teisėjų kvalifikacijos tobulinimo mediacijos srityje tvarkos aprašas

 

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro, kitų jai pavaldžių įstaigų vadovų įsakymai, susiję su mediacija:

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2018 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. 1R-289 „Dėl Lietuvos Respublikos mediacijos įstatymo įgyvendinimo:

- Lietuvos Respublikos mediatorių sąrašo ir informacijos apie laikinai mediacijos paslaugas Lietuvos Respublikoje teikiančius asmenis sudarymo ir tvarkymo tvarkos aprašas;

- Kreipimosi dėl mediatoriaus skyrimo ir mediatoriaus parinkimo iš Lietuvos Respublikos mediatorių sąrašo ir skyrimo tvarkos aprašas;

- Mediacijos koordinavimo tarybos nuostatai;

- Mediatorių kvalifikacinio egzamino komisijos nuostatai;

- Mediatorių kvalifikacinio egzamino organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas;

- Mediatorių kvalifikacinio egzamino programa;

- Mediatorių kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašas;

- Mediatorių veiklos vertinimo komisijos nuostatai;

- Mokymų mediacijos tema minimalių reikalavimų sąrašas;

- Sutarčių su mediatoriais dėl valstybės užtikrinamos neteisminės mediacijos ir privalomosios mediacijos paslaugų teikimo sudarymo tvarkos aprašas.

 

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2019 m. sausio 21 d. įsakymu Nr. 1R-32 „Dėl Sprendimo vykdyti valstybės užtikrinamą neteisminę mediaciją formos patvirtinimo" patvirtinta Sprendimo vykdyti valstybės užtikrinamą neteisminę mediaciją forma

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2019 m. sausio 21 d. įsakymas Nr. 1R-32 „Dėl Prašymo vykdyti valstybės užtikrinamą neteisminę mediaciją formos patvirtinimo" patvirtinta Prašymo vykdyti valstybės užtikrinamą neteisminę mediaciją forma

Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2018 m. spalio 19 d. įsakymas Nr. V-459 Dėl  Taikinamojo tarpininkavimo (mediacijos) organizavimo ir vykdymo laisvės atėmimo vietų įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo" 

 

Praktiniai vadovai:

Praktinis sistemos (teisminės mediacijos procesų valdymo) vartotojo vadovas išorės vartotojams ir teismo mediatoriams

Praktinis sistemos (teisminės mediacijos procesų valdymo) vartotojo vadovas LITEKO naudotojams (teismams)

 

Tarptautiniai teisės aktai:

Europos mediatorių elgesio kodeksas

2008 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/52/EB dėl tam tikrų mediacijos civilinėse ir komercinėse bylose aspektų

1998 m. sausio 21 d. Europos Tarybos Ministrų Komiteto rekomendacija šalims narėms Nr. R (98)1 dėl šeimos mediacijos

2001 m. rugsėjo 5 d. Europos Tarybos Ministrų Komiteto rekomendacija šalims narėms Nr. Rec(2001)9 dėl alternatyvių ginčų tarp viešojo administravimo institucijų ir privačių asmenų sprendimo priemonių

2002 m. rugsėjo 18 d. Europos Tarybos Ministrų Komiteto rekomendacija šalims narėms Nr. Rec (2002)10 dėl mediacijos civiliniuose ginčuose

Naujienų prenumerata

Įvykių ir renginių kalendorius

Kovas 2023
P A T K P Š S
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Sekite mus