Skip to content
logo
lt
En

Apie Komisiją

Pretendentų į teisėjus atrankos komisija (toliau – Atrankos komisija) – pagal Teismų įstatymo 551 straipsnio nuostatas sudaryta komisija, kurios tikslas – padėti Respublikos Prezidentui atrinkti tinkamiausius kandidatus teismų teisėjų, pirmininkų, pirmininkų pavaduotojų, skyrių pirmininkų pareigoms užimti.

Tris Atrankos komisijos narius teisėjus skiria Teisėjų taryba, keturis visuomenės atstovus – Respublikos Prezidentas. Respublikos Prezidentas iš Atrankos komisijos narių skiria Komisijos pirmininką ir, suderinęs su Teisėjų taryba, nustato šios komisijos darbo tvarką. Atrankos komisijos nariais negali būti skiriami Teisėjų tarybos nariai.
Atrankos komisiją aptarnauja Nacionalinė teismų administracija.

Atrankos komisija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos teismų įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais bei teisės aktais, Pretendentų į teisėjus atrankos komisijos darbo tvarkos aprašu, Respublikos Prezidento patvirtintais Pretendentų į apylinkės teismo teisėjus atrankos kriterijais, Teisėjų tarybos patvirtintais Teisėjų karjeros siekiančių asmenų atrankos nuostatais ir Teisėjų karjeros siekiančių asmenų vertinimo kriterijais.

Atrankos komisijos veikla grindžiama kolegialumo, nešališkumo, nepriklausomumo, objektyvumo ir teisėtumo principais.

Atrankos komisija vykdo šias atrankas:

  • pretendentų į apylinkės teismo teisėjo pareigas;
  • teisėjų karjeros siekiančių asmenų, t. y. pretendentų į apygardos teismo, apygardos administracinio teismo, Lietuvos apeliacinio teismo, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjų pareigas;
  • teisėjų, siekiančių paskyrimo į teismų pirmininkų, jų pavaduotojų ar skyrių pirmininkų pareigas, ir kitų asmenų, kurie, dalyvaudami atrankose į apylinkių teismų, apygardų administracinių teismų, apygardų teismų ar Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjus, kartu siekia ir paskyrimo į atitinkamų teismų pirmininkų, jų pavaduotojų ar skyrių pirmininkų pareigas;
  • teisėjų, pageidaujančių būti perkeltais į kitą tos pačios pakopos teismą arba į kitos jurisdikcijos tos pačios pakopos teismą;
  • teisėjų, pageidaujančių būti paskirtais į žemesnės pakopos teismą arba į kitos jurisdikcijos žemesnės pakopos teismą;
  • buvusių bet kurio aukštesnės pakopos teismo teisėjų, atleistų iš pareigų savo noru, išrinktų į kitas pareigas arba jų sutikimu perkeltų į kitą darbą, pageidaujančių būti paskirtais į tos pačios ar bet kurį žemesnės pakopos teismą, jei nuo darbo teisėju pabaigos nepraėjo penkeri metai.

 Teisės aktai 
1. Pretendentų į teisėjus atrankos komisijos darbo tvarkos aprašas 
2. Pretendentų į apylinkės teismo teisėjus atrankos kriterijai
3. Teisėjų atrankos skelbimo ir organizavimo tvarkos aprašas
4. Teisėjų karjeros siekiančių asmenų atrankos nuostatai
5. Teisėjų karjeros siekiančių, į kitą teismą perkeliamų ar skiriamų asmenų vertinimo kriterijai 

Pretendentų į teisėjus atrankos komisijos veiklos :

A)dokumentai:

raštas Dėl Pretendentų į teisėjus atrankos komisijos rekomendacijų

Klausimynas pretendentams į teisėjus

B) apžvalga:

1. Pretendentų į teisėjus atrankos komisijos metinė veiklos ataskaita (2011-10-01-2012-10-01)
2. Pretendentų į teisėjus atrankos komisijos 2013  metų veiklos apžvalga 2013 m.
3. Pretendentų į teisėjus atrankos komisijos 2014 metų veiklos apžvalga
4. Pretendentų į teisėjus atrankos komisijos 2015 metų veiklos apžvalga
5. Pretendentų į teisėjus atrankos komisijos 2016 metų veiklos apžvalga  
6. Pretendentų į teisėjus atrankos komisijos 2017 metų veiklos apžvalga

 

 

Naujienų prenumerata

Įvykių ir renginių kalendorius

Spalis 2021
P A T K P Š S
27 28 29 30 1

2021.10.01  |  10:00

2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Sekite mus