Skip to content
logo
lt
En

Teismų sistemos naujienos

Teismo leidimų išdavimo, žyminio mokesčio mokėjimo, teismingumo ir kiti pokyčiai nuo 2023 metų

Teismo leidimų išdavimo, žyminio mokesčio mokėjimo, teismingumo ir kiti pokyčiai nuo 2023 metų
2022.12.30

Nuo kitų metų pradžios įsigalioja Civilinio kodekso, Civilinio proceso kodekso, Notariato, Administracinių bylų teisenos ir kt. įstatymų pakeitimai. Nuo 2023 metų sausio 1 dienos nebebus reikalingi kelių rūšių teismo leidimai, todėl dėl jų išdavimo Lietuvos gyventojai nebeturės kreiptis į teismą, patikslintos sąlygos norintiems pasinaudoti žyminio mokesčio lengvata. Dar viena naujovė – apylinkių teismai nagrinės civilinius ieškinius iki 100 tūkstančio eurų sumos.  

Primename apie 2023 m. naujoves, palengvinsiančias teisinius procesus ir padėsiančias teisinius klausimus žmogui spręsti paprastesniu būdu.

Nereikės kreiptis į teismą:

  • nutraukiant santuoką ir tvirtinant gyvenimą skyrium sutuoktinių bendru sutarimu, kai sutuoktiniai neturi nepilnamečių vaikų;
  • keičiant vedybų sutartį;
  • sudarant nekilnojamojo daikto, kuris yra šeimos turtas, sandorius;
  • tėvams sudarant sandorius, susijusius su nepilnamečio vaiko turtu;
  • pripažįstant tėvystę, kai tarp suinteresuotų šalių nėra ginčų.

Šiuos klausimus pagal naująjį reglamentavimą spręs šalies notarai. Pažymėtina, kad notaras, prieš tvirtindamas sandorį dėl nekilnojamojo daikto, kuris yra šeimos turtas, ar sandorius, susijusius su nepilnamečio vaiko turtu, turės patikrinti duomenis Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje. Notaras, nustatęs, kad nebus užtikrinta nepilnamečio vaiko teisių ir interesų apsauga, turėtų atsisakyti atlikti notarinį veiksmą, pareiškėjas šį atsisakymą turės teisę apskųsti teismui. Be to, notaro atsisakymas atlikti notarinį veiksmą neatims iš asmens teisės, pasikeitus aplinkybėms, pakartotinai kreiptis į notarą.

„Teismams nebūdingų funkcijų atsisakymas leis daugiau laiko skirti kitoms byloms, ypač – sudėtingoms. Taigi, šie pakeitimai leis teismams geriau atliepti ir bylose dalyvaujančių žmonių interesus – jie sprendimų sulauks greičiau“, – sako Teisėjų tarybos pirmininko pavaduotoja Egidija Tamošiūnienė, kartu pažymėdama, kad nuo to žmonių interesai nenukentės, kilus ginčui jie visada galės prašyti teisminės gynybos.

Apylinkių teismai nagrinės civilines bylas, jei ieškinio suma siekia 100 tūkst. eurų

Nuo kitų metų įsigalios ir Civilinio proceso kodekso nuostatos, pagal kurias apylinkių teismai nagrinės bylas, kuriose ieškinio suma yra iki 100 tūkst. eurų.

Tikimasi, kad šie pakeitimai leis efektyviau paskirstyti apylinkių ir apygardų teismams tenkantį darbo krūvį, sukurti sąlygas, leisiančias greičiau nagrinėti sudėtingesnes bylas apygardų teismuose.

Pakeitimai dėl žyminio mokesčio lengvatos

Nuo 2023 m. sausio 1 d. įsigalios ir aktualūs civilinėse, administracinėse bylose pakeitimai, susiję su žyminiu mokesčiu ir taikoma lengvata. Šiose bylose procesinius dokumentus (ieškinius, pareiškimus, prašymus, skundus) ir jų priedus Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portale e.teismas.lt pateikę naudotojai turėtų išreikšti pageidavimą procesinius dokumentus gauti tik elektroniniu būdu. Įstatymų pakeitimai nustato, kad žyminio mokesčio lengvata, galimybė mokėti 75 procentus šio mokesčio sumos, galima tik tokiais atvejais, kai šalis ne tik elektronine forma pateikia teismui procesinius dokumentus, bet ir kai kartu išreiškia pageidavimą elektroniniu būdu juos gauti. Tik įvykdžius tokias sąlygas proceso dalyviai galės mokėti mažesnį žyminį mokestį, t. y. mokėti 75 procentus už atitinkamą procesinį dokumentą mokėtinos žyminio mokesčio sumos.

Šiais pakeitimais norima paskatinti proceso dalyvius naudotis elektroninių ryšių priemonėmis visos bylos nagrinėjimo metu. Taip ne tik proceso dalyviai galėtų sumažinti bylinėjimosi išlaidas, bet ir teismai patiriamas nemažas pašto išlaidas. Be to,  tai paspartina procesinių dokumentų įteikimo procesą.

Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portale e.teismas.lt nuo 2023 m. sausio 1 d. bus atnaujinta informacija apie žyminio mokesčio lengvatą. Prisijungus prie portalo e.teismas.lt, Mokėjimo užduoties skiltyje reikės pažymėti, kad pageidaujama procesinius dokumentus teismui ne tik pateikti, bet ir gauti elektroninėmis ryšio priemonėmis.

Jeigu bylos nagrinėjimo metu šalis atsisakys sutikimo procesinius dokumentus gauti tik elektroninėmis ryšio priemonėmis ir anksčiau dėl taikomos žyminio mokesčio lengvatos buvo sumokėjusi mažesnį mokestį, šalis turės pareigą sumokėti trūkstamą žyminio mokesčio dalį.

Praėjusiais metais apylinkių teismuose buvo išnagrinėtos 142 068 civilinės bylos, iš kurių 16 080 bylų dėl teismo leidimų nekilnojamojo daikto, kuris yra šeimos turtas, sandoriams sudaryti, jei sutuoktiniai turi nepilnamečių vaikų, ir 7 536 bylos dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktiniu sutikimu. Šiemet, dar nepasibaigus metams, apylinkių teismuose jau išnagrinėtos 142 288 civilinės bylos, iš kurių 14 088 bylos dėl teismo leidimų nekilnojamojo daikto, kuris yra šeimos turtas, sandoriams sudaryti, jei sutuoktiniai turi nepilnamečių vaikų, ir 7341 byla dėl santuokos nutraukimo sutuoktinių sutikimu.

Kontaktai žiniasklaidai:

Nacionalinė teismų administracija
Komunikacijos skyrius
Tel. 8 652 85974
el. p. komunikacija@teismai.lt
www.teismai.lt
Sekite mus www.facebook.com/LietuvosTeismai

 

Naujienų prenumerata

Įvykių ir renginių kalendorius

Sekite mus