lt
En

Visuotinis teisėjų susirinkimas 2020

Teisėjų taryba, įvertinusi COVID-19 nulemtas Visuotinio teisėjų susirinkimo organizavimo sąlygas, 2020 m. birželio 26 d. posėdžio metu pritarė, kad šiais metais būtų organizuojami du Susirinkimai (neeilinis – rugsėjo 11 d. ir eilinis – lapkričio 3-6 d.).

Neeilinio Susirinkimo, vyksiančio rugsėjo 11 d., organizavimą iš esmės lemia poreikis iš anksto patvirtinti atnaujintą, teisėjams derinti pateiktą Susirinkimo darbo reglamentą, kuris: 1) būtų suderintas su 2019 m. priimtais ir jau įsigaliojusiais Lietuvos Respublikos teismų įstatymo pakeitimais dėl Teisėjų tarybos sudėties ir pavienių jos narių rinkimo elektroniniu būdu (Teismų įstatymo 119 straipsnis); 2) sudarytų sąlygas rinkti Teisėjų tarybą būdu, pritaikytu galimai rizikai dėl pablogėjusios epideminės situacijos rudenį. Kitas neeilinio Susirinkimo siekis yra užtikrinti efektyvesnę eilinio Susirinkimo eigą ir iš anksto išspręsti tam tikrus eiliniam Susirinkimui aktualius organizacinius klausimus: neeiliniame Susirinkime išrinkti eilinio Susirinkimo, vyksiančio lapkričio mėnesį, pirmininką ir sekretorių, Balsų skaičiavimo komisiją, kuri skaičiuotų Teisėjų tarybos narių rinkimų rezultatus eiliniame Susirinkime.

Neeilinis ir eilinis Susirinkimai vyks naudojant vaizdo konferencijų įrangą, t. y. tuo pačiu būdu, atsižvelgiant į tai, kad įvykęs pirmas renginys padėtų suformuoti su renginio organizaciniais aspektais susijusią praktiką antram, platesnės programos oficialesniam eiliniam Susirinkimui, kuriame dalyvaus kviestiniai asmenys, ir, esant poreikiui, patobulinti pasiruošimą jo sklandžiai eigai.

Visuotinio teisėjų susirinkimo darbo reglamento projektas.

Neeilinio Visuotinio teisėjų susirinkimo rugsėjo 11 d. programa (preliminari).

Įvykių ir renginių kalendorius

Naujienų prenumerata

Sekite mus