Skip to content
logo
lt
En

Teismų aptarnavimas

TEISMŲ APTARNAVIMAS

Asmens duomenų apsauga

Konsultacijos dėl asmens duomenų tvarkymo ir teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą, reikalavimų įgyvendinimo

Direktoriaus vyresnioji patarėja

Tel. Inga Dauparaitė

(8 5) 251 4122 inga.dauparaite@teismai.lt

Korupcijos prevencija

 

Direktoriaus vyresnysis patarėjas

Justinas Bagdžius

Tel. (8-5) 2514125 justinas.bagdzius@teismai.lt

Pranešėjų apsauga

Vidinio informacijos apie pažeidimus teikimo kanalo administravimas, šiuo kanalu gautos informacijos apie pažeidimus nagrinėjimas, konsultacijos dėl Pranešėjų apsaugos įstatymo ir Teisėjų tarybos 2019-03-29 nutarimu Nr. 13P-55-(7.1.2) patvirtinto Teismų sistemos vidinio informacijos apie pažeidimus teikimo kanalo administravimo tvarkos aprašo nuostatų taikymo

Inga Dauparaitė

Direktoriaus vyresnioji patarėja

Tel. (8 5) 251 4122

Aurelija Pauliukaitė

Teisės ir administravimo departamento Teismų veiklos skyriaus patarėja

Tel. (8 5) 268 3406

Vaida Struckienė

Teisės ir administravimo departamento Teismų veiklos skyriaus patarėja

Tel. (8 5) 251 4344

El. p. praneseju.apsauga@teismai.lt

Teisė ir administravimas

Teisinis reguliavimas, susijęs su teismų veikla

Registravimo LITEKO klausimai

Teisės ir administravimo departamento direktorė

Vaida Petravičienė

Tel. (8-5) 2514295

Vaida.petraviciene@teismai.lt

Teisinis reguliavimas ir atstovavimas

 

Teisinio reguliavimo ir atstovavimo skyriaus vedėja

Milda Grajauskaitė

Tel. (8-5) 2101999

milda.grajauskaite@teismai.lt

Teismų veikla

Teismų statistikos kaupimas ir analizė

Teismų veiklos skyrius

patarėjas
Stasys Putvinskis
Tel. (8 5) 251 4116
stasys.putvinskis@teismai.lt

Darbo krūviai

El. procesinių dokumentų valdymas

Teismų optimizavimas

Pabėgėlių klausimai

Teismų veiklos skyriaus vedėja

Rimantė Valkavičienė

Tel. (8 5) 251 4295

rimante.valkaviciene@teismai.lt

Bylų skirstymas

Administravimas teismuose

Teismo ekspertizių klausimų kuravimas

Teisėjų valstybinių pensijų klausimai

Teismo psichologų veiklos kuravimas

Teismų veiklos skyrius

patarėja
Aurelija Pauliukaitė
Tel. (8 5) 2683406
aurelija.pauliukaite@teismai.lt

Nuotoliniai teismo posėdžiai

Įslaptintų dokumentų valdymas teismuose

Procesinių dokumentų pašto siuntos

Teismų veiklos skyriaus

patarėja
Vaida Struckienė
Tel. (8 5) 2683406
vaida.struckiene@teismai.lt

Vertėjų klausimai

Teismų veiklos skyriaus vyriausiasis specialistas

Stanislovas Staigvilas

Tel. (8 5) 2514344

stanislovas.staigvilas@teismai.lt

Teismų struktūra, etatai, finansavimas

Teismų biudžetų projektų rengimas, strateginis planavimas

Strateginio planavimo skyriaus vyresnioji patarėja

Vita Aleksandra Gudelevičiūtė

Tel. (8 5) 2514189

vita.gudeleviciute@teismai.lt

Teismų centralizuotas aprūpinimas, investicijos

Strateginio planavimo skyriaus vedėja

Aurelija Venslovė
Tel. (8 5) 2514127
aurelija.venslove@teismai.lt

Administravimas

Bendri teismų savivaldos institucijų bei komisijų veiklos klausimai

Administravimo skyriaus vedėja Jovita Ramanauskienė

(8 5) 251 4123
jovita.ramanauskiene@teismai.lt

Personalo valdymas

Administravimo skyriaus patarėja Eglė Zakrienė

(8 5) 251 4186

egle.zakriene@teismai.lt

Dokumentų valdymas

Administravimo skyriaus raštvedė-archyvarė Ilona Bielskienė

(8 5) 268 5186

Ilona.bielskiene@teismai.lt

Kokybės vadyba

Asmenų aptarnavimo kokybė

Administravimo skyriaus vadybos konsultantė

Dalia Krivickienė

Tel. (8-5) 210 1995

dalia.krivickiene@teismai.lt

Mokymai ir tarptautinis bendradarbiavimas

Teisėjų ir teismų darbuotojų mokymai Lietuvoje

Mokymų ir tarptautinio bendradarbiavimo skyrius
patarėja Neringa Sakalauskienė

Tel. (8 645) 52828

neringa.sakalauskienė@teismai.lt

Tarptautinis bendradarbiavimas

Teisėjų ir teismų darbuotojų mokymai užsienyje

Mokymų ir tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus vedėja
Monika Kontrauskienė
Tel. (8 5) 251 4126
monika.kontrauskiene@teismai.lt

Komunikacija

Bendravimas su žiniasklaida

Komunikacijos skyriaus vedėja

Rūta Andriuškaitė

Tel. (8 5) 251 4120
komunikacija@teismai.lt

Teismų lituanistų bendradarbiavimo koordinavimas

Komunikacijos skyriaus specialistė (kalbos redaktorė) Aurelija Dvylytė

aurelija.dvylyte@vlkk.lt

Teismų savanorių veiklos kuravimas

Komunikacijos skyriaus vyriausioji specialistė

Žydrė Lyčienė

komunikacija@teismai.lt

Apskaita

Teisėjų valstybinių pensijų skyrimas ir mokėjimas

Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja

Sandra Bružienė
Tel. (8 5) 210 5393
sandra.bruziene@teismai.lt

Auditas

Teismų vidaus auditas

Vidaus audito skyriaus vedėja

Giedrė Ruzgienė
Tel. (8 5) 268 3408
giedre.ruzgiene@teismai.lt 

Viešieji pirkimai

Viešųjų pirkimų organizavimas

Viešųjų pirkimų skyriaus vedėja
Vita Puišienė
Tel. (8 5) 251 4296
vita.puisiene@teismai.lt

Turto valdymas

Teismų pastatų statyba ir rekonstrukcija

Turto valdymo skyriaus vedėjas
Giedrius Purvys
Tel. (8 5) 210 1994
giedrius.purvys@teismai.lt

Teismų aprūpinimas prekėmis, paslaugomis ir turtu

Turto valdymo skyriaus specialistas
Ričardas Strazdauskas
Tel. (8 5) 262 6757
ricardas.strazdauskas@teismai.lt

Teismų pastatų ir inžinerinių sistemų remontai

Turto valdymo skyriaus patarėja
Jelena Blank
Tel. (8 5) 262 6757
jelena.blank@teismai.lt

Teismų saugos priežiūros kuravimas

Turto valdymo skyriaus

Vedėjas

Giedrius Purvys
Tel. (8 5) 210 1994
giedrius.purvys@teismai.lt

Projektai

Teismų veiklos efektyvumas

EEE ir Norvegijos finansinio mechanizmo finansuojamos programos „Teisingumas ir vidaus reikalai“ įgyvendinimas

Projekto vadovė

Ramunė Majauskaitė
Tel. 8 (5) 210 5397
ramune.majauskaite@teismai.lt

Kokybės, paslaugų ir infrastruktūros tobulinimas Lietuvos teismuose

Teisingumo grandinės darbo kokybės gerinimas ir kompetencijų stiprinimas, siekiant apsaugoti smurto šeimoje ir dėl lyties aukas (Policijos projektas)

Projekto vadovas

Petras Sakalauskas

Tel. 8 (5) 204 8506

Petras.sakalauskas@teismai.lt

Informacinės technologijos

Konsultacijos

Konsultacijos informacinių technologijų klausimais teikiamos telefonu (8 5)  251 4129 darbo dienomis nuo 9.00 iki 12.00 val.

Kitu laiku iškilusius klausimus prašome pateikti elektroniniu paštu pagalba@teismai.lt

Naujienų prenumerata

Įvykių ir renginių kalendorius

Rugpjūtis 2022
P A T K P Š S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26

2022.08.26  |  10:00

27 28
29 30 31 1 2 3 4

Sekite mus