Skip to content
logo
lt
En

Strateginiai ir veiklos tikslai bei prioritetai

Nacionalinė teismų administracija prisideda prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. rugsėjo 9 d. nutarimu Nr. 998 patvirtintame 2021–2030 metų Nacionaliniame pažangos plane nustatyto strateginio tikslo Nr. 8 „Didinti teisinės sistemos ir viešojo valdymo veiksmingumą“, 8.1 uždavinio „Didinti teisingumo sistemos efektyvumą ir veiksmingumą“ pasiekimo.

Veiklos tikslai:

  1. Kokybiškai aptarnauti teismus ir teismų savivaldos institucijas;
  2. Plėtoti informacinių technologijų panaudojimą teismuose ir gerinti teismų darbo sąlygas bei aptarnavimo kokybę įgyvendinant projektus.

Pagrindiniai 2022 metų veiklos prioritetai:

  1. Užtikrinti ilgalaikės teismų sistemos vystymosi vizijos kūrimą;
  2. Užtikrinti pasirengimą teismų darbui su modernizuota Lietuvos teismų informacine sistema;
  3. Stiprinti antikorupcinę kultūrą teismų sistemoje.

Naujienų prenumerata

Įvykių ir renginių kalendorius

Sekite mus