Skip to content
logo
lt
En

Komisijos ir darbo grupės

Siekiant didinti teismų veiklos efektyvumą tobulinant teismų organizacinę ir administracinę veiklą, įgyvendindama Teisėjų tarybos 2021–2024 metų strateginių veiklos krypčių, patvirtintų Teisėjų tarybos 2021 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 13P-27-(7.1.2), 2.10 priemonę 2.1. „Parengti teismų tinklo optimizavimo galimybių analizę ir pasiūlymus“, Teisėjų tarybos 2023 m. spalio 27 d. nutarimu Nr. 13P-147-(7.1.2.) sudaryta darbo grupė dėl apeliacinės instancijos teismų tinklo pertvarkos (toliau – Darbo grupė).
Darbo grupės sudėtis:
Nerijus Meilutis – Teisėjų tarybos narys, Lietuvos apeliacinio teismo teisėjas, šio teismo pirmininkas (Darbo grupės pirmininkas);
Danguolė Bublienė – Teisėjų tarybos narė, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėja, šio teismo pirmininkė;
Egidija Tamošiūnienė – Teisėjų tarybos pirmininko pavaduotoja, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėja;
Marius Bartninkas – Teisėjų tarybos narys, Kauno apygardos teismo teisėjas, šio teismo pirmininkas;
Loreta Braždienė – Teisėjų tarybos narė, Vilniaus apygardos teismo teisėja, šio teismo pirmininkė;
Marius Dobrovolskis – Klaipėdos apygardos teismo teisėjas, šio teismo pirmininkas;
Donatas Jatužis – Panevėžio apygardos teismo teisėjas, šio teismo pirmininkas;
Gražvydas Poškus – Šiaulių apygardos teismo teisėjas, šio teismo pirmininkas;
Viktorija Šelmienė – Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja, šio teismo pirmininkė;
Vaida Petravičienė – Nacionalinės teismų administracijos Teisės ir administravimo departamento direktorė;
Rimantė Valkavičienė – Nacionalinės teismų administracijos Teisės ir administravimo departamento Teismų veiklos skyriaus vedėja.
Darbo grupei pavesta per tris mėnesius pateikti Teisėjų tarybai siūlymus dėl apeliacinės instancijos teismų (Lietuvos apeliacinio teismo ir apygardų teismų) tinklo pertvarkos galimybių.

 

Siekiant tinkamai ir laiku įgyvendinti apylinkių teismų reformą, koordinuoti reorganizavimo ir kitų reikalingų procedūrų atlikimą pertvarkomuose teismuose, Teisėjų tarybos 2023 m. rugpjūčio 25 d. nutarimu Nr. 13P-128-(7.1.2) sudaryta Darbo grupė apylinkių teismų reformai įgyvendinti. Darbo grupė sudaryta iš Teisėjų tarybos, pertvarkomų apylinkių teismų bei Nacionalinės teismų administracijos atstovų.

Darbo grupei pavesta parengti apylinkių teismų veiklos pasikeitimų įgyvendinimo planą, organizuoti susitikimus su susijusiomis institucijomis, iki 2024 m. liepos 1 d. koordinuoti ir spręsti aktualius apylinkių teismų veiklos klausimus, parengti ir teikti siūlymus Teisėjų tarybai dėl teisinio reguliavimo pakeitimų ir kitų sprendimų priėmimo.
Darbo grupės sudėtis:
Egidija Tamošiūnienė – Teisėjų tarybos pirmininkės pavaduotoja, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėja (Darbo grupės vadovė);
Irena Vapsvienė – Teisėjų tarybos narė, Utenos apylinkės teismo teisėja, šio teismo pirmininkė (Darbo grupės vadovės pavaduotoja);
Nerijus Meilutis – Teisėjų tarybos narys, Lietuvos apeliacinio teismo teisėjas, šio teismo pirmininkas;
Laimondas Noreika – Teisėjų tarybos narys, Marijampolės apylinkės teismo teisėjas, šio teismo pirmininkas;
Agnė Petkevičienė – Alytaus apylinkės teismo teisėja, šio teismo pirmininkė;
Arūnas Purvainis – Kauno apylinkės teismo teisėjas, šio teismo pirmininkas;
Kristina Serdiukienė – Teisėjų tarybos narė, Klaipėdos apylinkės teismo teisėja, šio teismo pirmininkė;
Virginija Breskienė – Panevėžio apylinkės teismo teisėja, šio teismo pirmininkė;
Ernestas Šukys – Šiaulių apylinkės teismo teisėjas, nuo 2023 m. rugsėjo 4 d. – šio teismo pirmininkas;
Daiva Maneikienė – Telšių apylinkės teismo teisėja, šio teismo pirmininkė;
Aušra Volskytė – Plungės apylinkės teismo teisėja, laikinai einanti teismo pirmininko pareigas;
Vaida Petravičienė – Nacionalinės teismų administracijos Teisės ir administravimo departamento direktorė;
Rimantė Valkavičienė – Nacionalinės teismų administracijos Teisės ir administravimo departamento Teismų veiklos skyriaus vedėja.

 

Teisėjų tarybos 2019 m. kovo 8 d. protokoliniu nutarimu sudaryta tarpinstitucinė darbo grupė antikorupcinei aplinkai teismuose stiprinti (Kitų institucijų atstovai: Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos atstovas STT Korupcijos prevencijos valdybos viršininkė Rūta Kaziliūnaitė, Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos atstovai: komisijos pirmininkas Edmundas Sakalauskas bei pakaitinis Komisijos Lobistinės veiklos priežiūros skyriaus vedėja Evelina Matulaitienė, Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos atstovė vyr. patarėja teisės klausimais Rasa Svetikaitė).

Teisėjų tarybos 2017 m. vasario 24 d. nutarimu Nr. 13P-33-(7.1.2) "Dėl darbo grupės sudarymo" sudaryta darbo grupė siūlymams dėl Lietuvos Respublikos teismų įstatymo pakeitimų parengti.

Teisėjų taryba, įgyvendindama Teisėjų tarybos 2021–2024 metų strateginių veiklos krypčių, patvirtintų Teisėjų tarybos 2021 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 13P-27-(7.1.2), 2.10 priemonę „Nustatyti optimalų teismo/teisėjo darbo krūvį ir sukurti teisėjų korpuso formavimo strategiją“, Teisėjų tarybos 2022 m. lapkričio 25 d. nutarimu Nr. 13P-216-(7.1.2.) "Dėl darbo grupės sudarymo" sudarė darbo grupę pasiūlymams dėl optimalaus apylinkės teismo (teisėjo) darbo krūvio nustatymo kriterijų ir jo apskaičiavimo tvarkos pateikti.

Naujienų prenumerata

Įvykių ir renginių kalendorius

Birželis 2024
P A T K P Š S
27 28 29 30 31

2024.05.31  |  10:00

1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Sekite mus