lt
En

Sudėtis ir kontaktai

 1. Teisėjų tarybos pirmininkas, Lietuvos apeliacinio teismo pirmininkas  Algimantas Valantinas.
 2. Teisėjų tarybos pirmininko pavaduotojas, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjas Ramūnas Gadliauskas.
 3. Teisėjų tarybos sekretorė, Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Neringa Švedienė.
 4. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkė Sigita Rudėnaitė, l. e. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininko pareigas.
 5. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Algis Norkūnas.
 6. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjas Artūras Pažarskis
 7. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vigintas Višinskis.
 8. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Gintaras Pečiulis.
 9. Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkas Aloyzas Kruopys.
 10. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininkas Gintaras Kryževičius.
 11. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjas Artūras Drigotas.
 12. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjas Arūnas Sutkevičius.
 13. Kauno apygardos teismo pirmininkas Nerijus Meilutis.
 14. Šiaulių apygardos teismo teisėjas Vytautas Kursevičius.
 15. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjas Artūras Ridikas.
 16. Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmų teisėjas Žanas Kubeckas.
 17. Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkas Darius Kantaravičius.
 18. Vilniaus apygardos teismo pirmininkė Loreta Braždienė.
 19. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Audra Ežerskė.
 20. Vilniaus apygardos teismo teisėjas Arūnas Bartkus.
 21. Utenos apylinkės teismo pirmininkė Irena Vapsvienė.

Kontaktinis asmuo: Alina Dokutovičienė, tel. (8 5) 251 4188

Teisėjų tarybos sudėtys:

 • 2018-11-2020-11
 • 2016-11-2018-11
 • 2014-11-2016-11
 • 2012-11-2014-11
 • 2010-11-2012-11
 • 2008-11-2010-11
 • 2006-07-2008-11
 • 2006-05–2006-07
 • 2004-04–2006-05
 • 2002-05–2004-04


  Teisėjų tarybos 2016 m. gruodžio 9 d. nutarimu Nr. 13P-124-(7.1.2) su vėlesniais pakeitimais sudaryti Teisėjų tarybos nuolatiniai komitetai:

  Biudžeto ir investicijų komitetas (rengia ar iš anksto svarsto Teisėjų tarybos kompetencijai priskirtus klausimus dėl teismų sistemos finansavimo, teismų centralizuoto aprūpinimo organizavimo, teismų pastatų perdavimo, Nacionalinės teismų administracijos vykdomų investicijų projektų bei kitų teismų poreikiams tenkinti skirtų tarptautinės paramos projektų, taip pat kartu su Teismų administravimo komitetu klausimus dėl teismų pavyzdinių struktūrų ir pareigybių bei jų finansavimo).

  Nariai:
  Loreta Braždienė (komiteto koordinatorius);
  Arūnas Bartkus;
  Audra Ežerskė;
  Gintaras Kryževičius;
  Žanas Kubeckas;
  Vytautas Kursevičius;
  Nerijus Meilutis;
  Artūras Ridikas;
  Sigita Rudėnaitė;
  Neringa Švedienė;
  Algimantas Valantinas;
  Irena Vapsvienė.

  Nacionalinės teismų administracijos 2020 m. sausio 17 d. įsakymu Nr. 6P-9-(1.1) paskirta  Biudžeto ir investicijų komiteto kuratorė Vita Aleksandra Gudelevičiūtė.

  Informacinių technologijų komitetas (rengia ar iš anksto svarsto Teisėjų tarybos kompetencijai priskirtus klausimus dėl teismų naudojamų informacinių sistemų modernizavimo, plėtros ir naudojimo).

  Nariai:
  Darius Kantaravičius (komiteto koordinatorius);
  Arūnas Bartkus;
  Audra Ežerskė;
  Aloyzas Kruopys;
  Žanas Kubeckas;
  Artūras Pažarskis.

  Nacionalinės teismų administracijos 2020 m. sausio 17 d. įsakymu Nr. 6P-9-(1.1) paskirta Informacinių technologijų komiteto kuratorė Lina Griškevič.

  Komunikacijos komitetas (rengia ar iš anksto svarsto Teisėjų tarybos kompetencijai priskirtus klausimus dėl teismų komunikacijos strategijos ir jos įgyvendinimo priemonių plano, teisėjų mokymų komunikacijos srityje, taip pat prireikus svarsto klausimus dėl teismų sistemos viešųjų ryšių, dėl kreipimosi į žurnalistų savivaldos institucijas dėl viešai paskelbtų publikacijų, kuriose paskelbta klaidinanti ar įžeidžianti informacija apie teismus ir teisėjus).

  Nariai:
  Algis Norkūnas (komiteto koordinatorius);
  Loreta Braždienė;
  Artūras Drigotas;
  Audra Ežerskė;
  Vytautas Kursevičius;
  Algimantas Valantinas.

  Nacionalinės teismų administracijos 2020 m. sausio 17 d. įsakymu Nr. 6P-9-(1.1) paskirta Komunikacijos specialistė kuratorė Lina Lapėnaitė.

  Mokymų ir tarptautinių ryšių komitetas (rengia ar iš anksto svarsto Teisėjų tarybos kompetencijai priskirtus klausimus dėl teisėjų mokymo organizavimo, teisėjų pagrindinio mokymo programų, plano rengimo, teismų valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, centralizuotų mokymų prioritetų, tarptautinių teisėjų ir teismų valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, mokymų prioritetų, Teisėjų tarybos tarptautinio bendradarbiavimo plėtros, Teisėjų tarybos ar teismų sistemos subjektų dalyvavimo tarptautiniuose projektuose, teismų sistemos atstovų delegavimo į tarptautines institucijas, komitetus, darbo grupes, delegacijas).

  Nariai:
  Artūras Drigotas (komiteto koordinatorius);
  Nerijus Meilutis;
  Gintaras Pečiulis;
  Sigita Rudėnaitė;
  Arūnas Sutkevičius;
  Neringa Švedienė;
  Vigintas Višinskis.

  Nacionalinės teismų administracijos 2016 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. 6P-164-(1.1) paskirta  Mokymų ir tarptautinių ryšių komiteto kuratorė Venta Valčackienė.

  Teismų administravimo komitetas (rengia ar iš anksto svarsto Teisėjų tarybos kompetencijai priskirtus klausimus dėl teismų administravimo: teisėjų padėjėjų ir kito personalo, teismų darbo krūvių, teismų apsaugos, ūkinių klausimų ir kt., taip pat kartu su Biudžeto ir investicijų komitetu klausimus dėl teismų pavyzdinių struktūrų ir pareigybių bei jų finansavimo).

  Nariai:
  Irena Vapsvienė (komiteto koordinatorius);
  Loreta Braždienė;
  Audra Ežerskė;
  Gintaras Kryževičius;
  Darius Kantaravičius;
  Žanas Kubeckas;
  Vytautas Kursevičius;
  Artūras Ridikas;
  Algimantas Valantinas.


  Nacionalinės teismų administracijos 2020 m. sausio 17 d. įsakymu Nr. 6P-9-(1.1) paskirta Teismų administravimo komiteto kuratorė Rimantė Valkavičienė.

  Teisės aktų projektų rengimo ir vertinimo komitetas (rengia ir iš anksto svarsto klausimus dėl Teisėjų tarybai patvirtinti ar aprobuoti pateiktų Nacionalinės teismų administracijos, Teisėjų tarybos sudarytų darbo grupių, teismų parengtų teisės aktų projektų, taip pat rengia ar iš anksto svarsto Teisėjų tarybai derinti pateiktus Nacionalinės teismų administracijos parengtus išvadų projektus dėl kitų institucijų parengtų teisės aktų projektų, klausimus, susijusius su teisėkūros iniciatyvomis).

  Nariai:
  Sigita Rudėnaitė (komiteto koordinatorius);
  Arūnas Bartkus;
  Ramūnas Gadliauskas;
  Artūras Pažarskis;
  Artūras Ridikas;
  Neringa Švedienė;
  Irena Vapsvienė.

  Nacionalinės teismų administracijos 2020 m. sausio 17 d. įsakymu Nr. 6P-9-(1.1) paskirtas Teisės aktų projektų vertinimo kuratorius Antanas Jatkevičius.

  2016 m.  gruodžio 9 d. Teisėjų tarybos protokoliniu sprendimu išrinkta Balsų skaičiavimo komisija (skaičiuoja balsavimo rezultatus slapto balsavimo metu).

  Nariai:
  Audra Ežerskė, pirmininkė;
  Žanas Kubeckas;
  Gintaras Pečiulis.

Įvykių ir renginių kalendorius

Naujienų prenumerata

Sekite mus