Skip to content
logo
lt
En

Teismuose vykdomi patikrinimai

2021-12-08 sudaryta komisija tiksliniam planiniam baudžiamųjų bylų, kuriose procesas nutrauktas suėjus apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senaties terminui ir administracinių nusižengimų bylų, kurios nutrauktos, nes pasibaigė administracinių nuobaudų skyrimo terminai, patikrinimui

Alytaus apylinkės teismo pirmininkės Irmutės Kliučinskienės 2021 m. lapkričio 30 d.  įsakymu Nr. V-123 sudaryta komisija tiksliniam planiniam baudžiamųjų bylų, kuriose procesas nutrauktas suėjus apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senaties terminui ir administracinių nusižengimų bylų, kurios nutrauktos, nes pasibaigė administracinių nuobaudų skyrimo terminai, patikrinimui. Komisijos sudėtis: teismo pirmininko pavaduotoja Danguolė Urbanavičienė (komisijos primininkė), teisėjo padėjėjai Aldona Janevičienė ir Petras Macejauskis.

2021-12-08 sudaryta komisija tiksliniam planiniam pareiškimų dėl teismo įsakymo išdavimo išnagrinėjimo terminų laikymosi patikrinimui

Alytaus apylinkės teismo pirmininkės Irmutės Kliučinskienės 2021 m. lapkričio 30 d.  įsakymu Nr. V-124 sudaryta komisija tiksliniam planiniam pareiškimų dėl teismo įsakymo išdavimo išnagrinėjimo terminų laikymosi patikrinimui. Komisijos sudėtis: teismo pirmininko pavaduotoja Agnė Petkevičienė (komisijos primininkė), teisėjo padėjėjai Diana Atajeva ir Ričardas Balkė.

2021-12-08 sudaryta komisija tiksliniam planiniam Alytaus apylinkės teisme nagrinėjamų Administracinių nusižengimų bylų, kurių nagrinėjimas teisme 2021 m. gruodžio 31 d. duomenimis trunka ilgiau kaip šešis mėnesius, patikrinimui

Alytaus apylinkės teismo pirmininkės Irmutės Kliučinskienės 2021 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. V-128 sudaryta komisija tiksliniam planiniam Alytaus apylinkės teisme nagrinėjamų Administracinių nusižengimų bylų, kurių nagrinėjimas teisme 2021 m. gruodžio 31 d. duomenimis trunka ilgiau kaip šešis mėnesius, patikrinimui. Komisijos sudėtis: teismo pirmininko pavaduotoja Danguolė Urbanavičienė (komisijos primininkė), teisėjo padėjėjai Vilma Marcinauskienė, Jurgita Drūlienė ir Marius Geraltauskas.

2021-12-08 sudaryta komisija tiksliniam planiniam Alytaus apylinkės teisme nagrinėjamų Baudžiamųjų bylų, kurių nagrinėjimas teisme 2021 m. gruodžio 31 d. duomenimis trunka ilgiau kaip vienerius metus, patikrinimui

Alytaus apylinkės teismo pirmininkės Irmutės Kliučinskienės 2021 m. gruodžio 7 d.  įsakymu Nr. V-129 sudaryta komisija tiksliniam planiniam Alytaus apylinkės teisme nagrinėjamų Baudžiamųjų bylų, kurių nagrinėjimas teisme 2021 m. gruodžio 31 d. duomenimis trunka ilgiau kaip vienerius metus, patikrinimui. Komisijos sudėtis: teismo pirmininko pavaduotoja Danguolė Urbanavičienė (komisijos primininkė),teisėjo padėjėjos Aida Krušinskienė, Laimutė Radvilavičienė ir Inga Tarasevičienė.

2021-12-08 sudaryta komisija tiksliniam planiniam Alytaus apylinkės teisme nagrinėjamų Civilinių bylų, kurių nagrinėjimas teisme 2021 m. gruodžio 31 d. duomenimis trunka ilgiau kaip vienerius metus, patikrinimui

Alytaus apylinkės teismo pirmininkės Irmutės Kliučinskienės 2021 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. V-130 sudaryta komisija tiksliniam planiniam Alytaus apylinkės teisme nagrinėjamų Civilinių bylų, kurių nagrinėjimas teisme 2021 m. gruodžio 31 d. duomenimis trunka ilgiau kaip vienerius metus, patikrinimui. Komisijos sudėtis: teismo pirmininko pavaduotoja Agnė Petkevičienė (komisijos primininkė), teisėjo padėjėjai Vismantė Valentaitė, Laura Verseckienė ir Virginijus Žalgiris.

2021-11- 22 sudaryta komisija sudaryta komisija planiniam kompleksiniam Utenos apylinkės teismo Molėtų rūmų patikrinimui 

Panevėžio apygardos teismo pirmininko Eigirdo Činkos 2021 m. lapkričio 19 d. įsakymu Nr. V-48 sudaryta komisija sudaryta komisija planiniam kompleksiniam Utenos apylinkės teismo Molėtų rūmų patikrinimui. Komisijos sudėtis: Civilinių bylų skyriaus pirmininkas Laimantas Misiūnas (Komisijos pirmininkas), Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėja Daina Vaidachavičienė, teisėjo padėjėja Kotryna Žilinskaitė, Civilinių bylų skyriaus teisėja Rita Dambrauskaitė, teisėjo padėjėja Kristina Mackevičienė, Raštinės skyriaus vedėja Violeta Ruzgienė, teismo pirmininko patarėja Indrė Kairelienė.

2021-11-16 sudaryta komisija neplaniniam tiksliniam teisėjos Vidos Jegorovienės organizacinės veikos patikrinimui

Kauno apylinkės teismo pirmininko 2021 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V-265 „Dėl neplaninio tikslinio patikrinimo atlikimo“  sudaryta komisija neplaniniam tiksliniam teisėjos Vidos Jegorovienės organizacinės veikos patikrinimui. Komisijos sudėtis: Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Vaida Motiejūnienė (komisijos pirmininkas), Kauno apylinkės teismo  Kauno rūmų teisėjai Sergej Lebedev ir Simona Dementavičienė.

2021-11-11 sudaryta komisija dėl neplaninio (operatyvaus) tikslinio patikrinimo

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininko įsakymu sudaryta komisija dėl neplaninio (operatyvaus) tikslinio patikrinimo. Komisijos sudėtis:  Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkas Aurelijus Gutauskas (komisijos pirmininkas), Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėja Gabrielė Juodkaitė-Granskienė, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėja Egidija Tamošiūnienė.

2021-11-09 sudaryta komisija dėl Šiaulių apygardos teismo organizacinės veiklos tikslinio planinio patikrinimo

Lietuvos apeliacinio teismo pirmininko Nr. T-105 įsakymu sudaryta komisija dėl Šiaulių apygardos teismo organizacinės veiklos tikslinio planinio patikrinimo. Komisijos sudėtis: Civilinių bylų skyriaus pirmininkas Marius Bajoras, Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjas, likinai einantis Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininko pareigas Linas Šiukšta.

2021-11-09 sudaryta komisija dėl Panevėžio apygardos teismo organizacinės veiklos tikslinio planinio patikrinimo

Lietuvos apeliacinio teismo pirmininko Nr. T-104 įsakymu sudaryta komisija dėl Panevėžio apygardos teismo organizacinės veiklos tikslinio planinio patikrinimo. Komisijos sudėtis: Civilinių bylų skyriaus pirmininkas Marius Bajoras, Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjas, likinai einantis Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininko pareigas Linas Šiukšta.

2021-11-09 sudaryta komisija dėl Klaipėdos apygardos teismo organizacinės veiklos tikslinio planinio patikrinimo

Lietuvos apeliacinio teismo pirmininko Nr. T-103 įsakymu sudaryta komisija dėl Klaipėdos apygardos teismo organizacinės veiklos tikslinio planinio patikrinimo. Komisijos sudėtis: Civilinių bylų skyriaus pirmininkas Marius Bajoras, Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjas, likinai einantis Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininko pareigas Linas Šiukšta.

2021-11-09 sudaryta komisija dėl Kauno apygardos teismo organizacinės veiklos tikslinio planinio patikrinimo

Lietuvos apeliacinio teismo pirmininko Nr. T-102 įsakymu sudaryta komisija dėl Kauno apygardos teismo organizacinės veiklos tikslinio planinio patikrinimo. Komisijos sudėtis: Civilinių bylų skyriaus pirmininkas Marius Bajoras, Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjas, likinai einantis Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininko pareigas Linas Šiukšta.

2021-10-29 sudaryta komisija dėl Lietuvos apeliacinio teismo planinio tikslinio patikrinimo

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininko įsakymu sudaryta komisija dėl Lietuvos apeliacinio teismo planinio tikslinio patikrinimo („Apibendrinus 50-70 2021 m. priimtų, atsitiktinės atrankos būdu atrinktų procesinių sprendimų, įvertinti procesinių sprendimų kategorijų pagal klasifikatorius nustatymo ir jų priskyrimo LITEKO sistemoje tinkamumą”). Komisijos sudėtis: Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjas Artūras Pažarskis, Civilinių bylų skyriaus raštinės vyresnioji specialistė Vilma Aidukaitė, Baudžiamųjų bylų skyriaus raštinės vyriausioji specialistė Lina Baužienė, Teisės tyrimų grupės teisėjo padėjėja Audinga Bogdankienė,Teisės tyrimų grupės teisėjo padėjėjas Mykolas Kirkutis, Teisės tyrimų grupės vyriausioji patarėja Edita Kisielienė, Teisės tyrimų grupės teisėjo padėjėja Kristina Lošienė, Teismo pirmininko patarėja Dalia Mikelėnienė, Teisės tyrimų grupės teisėjo padėjėjas Andrius Urbonas, Teisės tyrimų grupės teisėjo padėjėja, einanti vyresniojo patarėjo pareigas Renata Viduto.

2021-10-26 sudaryta komisija tiksliniam planiniam teisėjų tinkamos teismo posėdžių vedimo kultūros, oficialios kalbos, pagarbos proceso dalyviams ir kitų Teisėjų etikos kodekso reikalavimų laikymosi patikrinimui atlikti

Vilniaus regiono apylinkės teismo pirmininko 2021 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-209 sudaryta tikslinio patikrinimo komisija Vilniaus regiono apylinkės teismo teisėjų tinkamos teismo posėdžių vedimo kultūros, oficialios kalbos, pagarbos proceso dalyviams ir kitų Teisėjų etikos kodekso reikalavimų laikymosi patikrinimui atlikti. Komisijos sudėtis: Trakų rūmų teisėja Rasa Lapėnienė (komisijos pirmininkė), teismo pirmininko pavaduotojas Mindaugas Povilanskas, teismo pirmininko patarėjas Alvydas Žala.

2021-10-08 sudaryta komisija tiksliniam planiniam sustabdytų civilinių bylų patikrinimui

Vilniaus regiono apylinkės teismo pirmininko 2021 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. V-187 sudaryta tikslinio patikrinimo komisija Vilniaus regiono apylinkės teisme nagrinėjamų sustabdytų civilinių bylų patikrinimui atlikti, siekiant nustatyti, ar tikrinamas bylos sustabdymo pagrindo išnykimas/neišnykimas. Komisijos sudėtis: teismo pirmininko patarėjas Alvydas Žala (komisijos pirmininkas), teisėjo padėjėja Vilija Markauskienė, teisėjo padėjėja Renata Šimkuvienė.

2021-10-08 sudaryta komisija tiksliniam planiniam baudžiamųjų bylų nagrinėjimo terminų laikymosi patikrinimui

Vilniaus regiono apylinkės teismo pirmininko 2021 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. V-188 sudaryta tikslinio patikrinimo komisija Vilniaus regiono apylinkės teisme išnagrinėtų (nagrinėjamų) baudžiamųjų bylų nagrinėjimo teisiamajame posėdyje pradžios, teisiamojo posėdžio pertraukos ir bylos nagrinėjimo atidėjimo terminų (Baudžiamojo proceso kodekso 240, 243, 244 straipsniai) laikymosi patikrinimui. Komisijos sudėtis: teismo pirmininko pavaduotojas Mindaugas Povilanskas (komisijos pirmininkas), teisėjo padėjėja Loreta Lipeikienė, teisėjo padėjėja Lina Vyšniauskienė.

2021-10-08 sudaryta komisija tiksliniam planiniam teismo galutinių procesinių sprendimų nuasmeninimo savalaikiškumo ir kokybės patikrinimui atlikti

Vilniaus regiono apylinkės teismo pirmininko 2021 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. V-189 sudaryta tikslinio patikrinimo komisija Vilniaus regiono apylinkės teisme išnagrinėtų bylų galutinių teismo procesinių sprendimų nuasmeninimo savalaikiškumo ir kokybės patikrinimui atlikti. Komisijos sudėtis: teismo pirmininko patarėjas Alvydas Žala (komisijos pirmininkas), teisėjo padėjėja Gerda Čepelionienė, teisėjo padėjėja Justė Gibavičiūtė, teisėjo padėjėja Laura Norvaišaitė, teisėjo padėjėja Danguolė Stonytė.

2021-10-06 sudaryta komisija planiniam kompleksiniam Vilniaus regiono apylinkės teismo administracinės veiklos patikrinimui

Vilniaus apygardos teismo pirmininko 2021 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. V-116 sudaryta komisija planiniam kompleksiniam Vilniaus regiono apylinkės teismo administracinės veiklos patikrinimui. Komisijos sudėtis: Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkė Giedrė Čėsnienė (komisijos pirmininkė), Vilniaus apygardos teismo teisėjos Rūta Petkuvienė, Asta Pikelienė, Aiva Survilienė, Nida Vigelienė. 

2021-09-27 sudaryta komisija tiksliniam Klaipėdos apygardos apylinkių teismų teisėjų etikos reikalavimų laikymosi planiniam patikrinimui

Klaipėdos apygardos teismo pirmininko įsakymu Nr. V-85 sudaryta šios sudėties komisija tiksliniam Klaipėdos apygardos apylinkių teismų teisėjų etikos reikalavimų laikymosi patikrinimui: Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkė Daiva Jazbutienė (komisijos pirmininkė), Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėja Regina Bertašienė, Civilinių bylų skyriaus teisėjos Irma Čuchraj, Albina Pupeikienė, Giedrė Seselskytė.

2021-09-22  sudaryta komisija tiksliniam Plungės apylinkės teismo Plungės, Kretingos ir Skuodo rūmų bylų nagrinėjimo kokybės ir proceso operatyvumo patikrinimui

Klaipėdos apygardos teismo pirmininko įsakymu Nr. V-80 sudaryta šios sudėties komisija planiniam kompleksiniam Plungės apylinkės teismo Plungės, Kretingos ir Skuodo bylų nagrinėjimo kokybės ir proceso operatyvumo patikrinimui: Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkė Daiva Jazbutienė (komisijos pirmininkė), komisijos nariai Civilinių bylų skyriaus pirmininkas Aurimas Brazdeikis, Civilinių bylų skyriaus teisėjos Erinija Kazlauskienė ir Erika Misiūnienė, Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjai Dalius Jocys ir Edita Lapinskienė.

2021-09-17 sudaryta komisija tiksliniam planiniam išnagrinėtų baudžiamųjų bylų galutinių procesinių sprendimų pateikimo vykdyti terminų laikymosi patikrinimui atlikti

Vilniaus regiono apylinkės teismo pirmininko 2021 m. rugsėjo 17 d. įsakymu Nr. V-170 sudaryta tikslinio patikrinimo komisija Vilniaus regiono apylinkės teisme išnagrinėtų baudžiamųjų bylų galutinių procesinių sprendimų pateikimo vykdyti terminų (Baudžiamojo proceso kodekso 342 straipsnis) laikymosi patikrinimui atlikti. Komisijos sudėtis: teismo pirmininko pavaduotojas Mindaugas Povilanskas (komisijos pirmininkas), teisėjo padėjėja Roberta Vizgaitienė, teismo pirmininko patarėjas Alvydas Žala.

2021-09-17 sudaryta komisija tiksliniam planiniam civilinių bylų, kuriose vyko daugiau nei du parengiamieji posėdžiai, patikrinimui atlikti  

Vilniaus regiono apylinkės teismo pirmininko 2021 m. rugsėjo 17 d. įsakymu Nr. V-171 sudaryta tikslinio patikrinimo komisija Vilniaus regiono apylinkės teisme išnagrinėtų (nagrinėjamų) civilinių bylų, kuriose vyko daugiau nei du parengiamieji posėdžiai, patikrinimui atlikti. Komisijos sudėtis: teismo pirmininko patarėjas Alvydas Žala (komisijos pirmininkas), teisėjo padėjėja Iveta Danišauskaitė, teisėjo padėjėja Rasa Dženkaitienė.

2021-09-09 sudaryta komisija tiksliniam planiniam Kauno apygardos teismo organizacinės veiklos patikrinimui

Lietuvos apeliacinio teismo pirmininko 2021 m. rugsėjo 9 d. įsakymu Nr. T-75 sudaryta komisija tiksliniam planiniam  Kauno apygardos teismo organizacinės veiklos patikrinimui. Komisijos sudėtis: Baudžiaumųjų bylų skyriaus teisėjas, laikinai einantis Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininko pareigas,  Linas Šiukšta (komisijos pirmininkas), Civilinių bylų skyriaus pirmininkas Marius Bajoras, skyriaus pirmininko patarėjas Darius Bartusevičius, skyriaus pirmininko patarėja Gabrielė Monstvylaitė, teismo pirmininko patarėjas Rokas Žiupsnys.

2021-09-09 sudaryta komisija tiksliniam planiniam Šiaulių apygardos teismo organizacinės veiklos patikrinimui

Lietuvos apeliacinio teismo pirmininko 2021 m. rugsėjo 9 d. įsakymu Nr. T-72 sudaryta komisija tiksliniam planiniam  Šiaulių apygardos teismo organizacinės veiklos patikrinimui. Komisijos sudėtis: Baudžiaumųjų bylų skyriaus teisėjas, laikinai einantis Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininko pareigas,  Linas Šiukšta (komisijos pirmininkas), Civilinių bylų skyriaus pirmininkas Marius Bajoras, skyriaus pirmininko patarėjas Darius Bartusevičius, skyriaus pirmininko patarėja Gabrielė Monstvylaitė, teismo pirmininko patarėjas Rokas Žiupsnys.

2021-09-09 sudaryta komisija tiksliniam planiniam  Panevėžio apygardos teismo organizacinės veiklos patikrinimui
Lietuvos apeliacinio teismo pirmininko 2021 m. rugsėjo 9 d. įsakymu Nr. T-71 sudaryta komisija tiksliniam planiniam  Panevėžio apygardos teismo organizacinės veiklos patikrinimui. Komisijos sudėtis: Baudžiaumųjų bylų skyriaus teisėjas, laikinai einantis Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininko pareigas,  Linas Šiukšta (komisijos pirmininkas), Civilinių bylų skyriaus pirmininkas Marius Bajoras, skyriaus pirmininko patarėjas Darius Bartusevičius, skyriaus pirmininko patarėja Gabrielė Monstvylaitė, teismo pirmininko patarėjas Rokas Žiupsnys.

2021-09-09 sudaryta komisija tiksliniam planiniam  Klaipėdos apygardos teismo organizacinės veiklos patikrinimui

Lietuvos apeliacinio teismo pirmininko 2021 m. rugsėjo 9 d. įsakymu Nr. T-70 sudaryta komisija tiksliniam planiniam  Klaipėdos apygardos teismo organizacinės veiklos patikrinimui. Komisijos sudėtis: Baudžiaumųjų bylų skyriaus teisėjas, laikinai einantis Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininko pareigas,  Linas Šiukšta (komisijos pirmininkas), Civilinių bylų skyriaus pirmininkas Marius Bajoras, skyriaus pirmininko patarėjas Darius Bartusevičius, skyriaus pirmininko patarėja Gabrielė Monstvylaitė, teismo pirmininko patarėjas Rokas Žiupsnys.

2021-09-09 sudrayta komisija Rekomenduojamų teismų sprocesinių sprendimų kokybės standartuose numatytų rekomendacijų atitikimo Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriuje patikrinimui

Vilniaus apygardos teismo pirmininko 2021 m. rugsėjo 9 d. įsakymu Nr. V-107 sudaryta komisija Rekomenduojamų teismų sprocesinių sprendimų kokybės standartuose numatytų rekomendacijų atitikimo Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriuje patikrinimui. Komisijos sudėtis: Civilinių bylų skyriaus pirmininkė Giedrė Česnienė (komisijos pirmininkė), civilinių bylų skyriaus teisėja Jadvyga Mardosevič, civilinių bylų skyriaus teisėja Ramunė Mikonienė.

2021-09-07 sudaryta komisija Vilniaus miesto apylinkės teismo civilinių bylų žyminio mokesčio užduočių atlikimo patikrinimui

Vilniaus apygardos teismo pirmininko 2021 m. rugsėjo 7 d. įsakymu Nr. V-105 sudaryta komisija Vilniaus miesto apylinkės teismo civilinių bylų žyminio mokesčio užduočių atlikimo patikrinimui. Komisijos sudėtis: Civilinių bylų skyriaus pirmininkė Giedrė Česnienė (komisijos pirmininkė), civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė Kutrienė, civilinių bylų skyriaus teisėja Rosita Patackienė. 

2021-09-07 sudaryta tikslinio patikrinimo komisija klaidingų numerių byloms suteikimo ir keitimo aplinkybėms ištirti

Vilniaus regiono apylinkės teismo pirmininko 2021 m. rugsėjo 7 d. įsakymu Nr. V-163 sudaryta tikslinio patikrinimo komisija klaidingų numerių byloms suteikimo ir keitimo aplinkybėms ištirti. Komisijos sudėtis: teismo pirmininko patarėjas Alvydas Žala (komisijos pirmininkas), Raštinės skyriaus patarėja Liucija Kurasova, Raštinės skyriaus Trakų rūmų biuro vedėja Dijana Božičkienė.

2021-07-27  sudaryta komisija tiksliniam Plungės apylinkės teismo pirmininko Eriko Jurgučio veiklos efektyvumo patikrinimui

Klaipėdos apygardos teismo pirmininko įsakymu Nr. V-69 (2021-09-27 įsakymo Nr. V-84 redakcija) sudaryta šios sudėties komisija tiksliniam Plungės apylinkės teismo pirmininko Eriko Jurgučio veiklos efektyvumo patikrinimui: Civilinių bylų skyriaus pirmininkas Aurimas Brazdeikis (komisijos pirmininkas), Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė Žvinklytė, Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkė Daiva Jazbutienė, Klaipėdos apygardos teismo kanclerė Rasa Jasevičienė, Tauragės apylinkės teismo kanclerė Aistė Jurkšaitienė.

2021-06-23 sudaryta komisija dėl Lietuvos apeliacinio teismo planinio tikslinio patikrinimo įgyvendinant Lietuvos apeliacinio teismo 2021 m. administracinės veiklos priežiūros plano 1 priemonę

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininko įsakymu Nr. (1.14)-1T-7 sudaryta komisija dėl Lietuvos apeliacinio teismo planinio tikslinio patikrinimo įgyvendinant Lietuvos apeliacinio teismo 2021 m. administracinės veiklos priežiūros plano 1 priemonę. Komisijos sudėtis: Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėja Audronė Kartanienė. Analizę techniškai aptarnauti paskirti šie Lietuvos Aukščiausiojo Teismo darbuotojai: Lina Baužienė – Baudžiamųjų bylų skyriaus raštinės vyriausioji specialistė; Eglė Berželionytė – Civilinių bylų skyriaus raštinės posėdžių sekretorė; Alfreda Jasiukaitienė – Teisės tyrimų grupės teisėjo padėjėja (baudžiamoji teisė); Edita Kisielienė – Teisės tyrimų grupės vyriausioji patarėja (baudžiamoji teisė); Rūta Krasuckaitė – Teisės tyrimų grupės vadovė; Rimantė Kraulišė – Teismo pirmininko tarnybos atstovė ryšiams su visuomene; Rasa Kubickienė – Teismo Civilinių bylų skyriaus Teismo administracijos sekretorė; Olga Kungienė – Teisės tyrimų grupės teisėjo padėjėja (privatinė teisė); Dalia Mikelėnienė – Teismo pirmininko patarėja.

2021-06-11 sudaryta komisija tiksliniam planiniam Alytaus apylinkės teisme nagrinėjamų Baudžiamųjų bylų, kurių nagrinėjimas teisme 2021 m. birželio 30 d. duomenimis trunka ilgiau kaip vienerius metus, patikrinimui

Alytaus apylinkės teismo pirmininkės Irmutės Kliučinskienės įsakymu Nr. V-57 sudaryta komisija tiksliniam planiniam Alytaus apylinkės teisme nagrinėjamų Baudžiamųjų bylų, kurių nagrinėjimas teisme 2021 m. birželio 30 d. duomenimis trunka ilgiau kaip vienerius metus, patikrinimui. Komisijos sudėtis: Alytaus apylinkės teismo pirmininko pavaduotoja Danguolė Urbanavičienė (komisijos pirmininkė), teisėjo padėjėjos Aida Krušinskienė, Vilma Marcinauskienė ir Vismantė Valentaitė.

2021-06-11 sudaryta komisija tiksliniam planiniam Baudžiamojo proceso kodekso 240 straipsnyje numatytų bylos perdavimo ir nagrinėjimo teisiamajame posėdyje pradžios terminų laikymosi patikrinimui

Alytaus apylinkės teismo pirmininkės Irmutės Kliučinskienės įsakymu Nr. V-58 sudaryta komisija tiksliniam planiniam Baudžiamojo proceso kodekso 240 straipsnyje numatytų bylos perdavimo ir nagrinėjimo teisiamajame posėdyje pradžios terminų laikymosi patikrinimui.  Komisijos pirmininkė - teismo pirmininko pavaduotoja Danguolė Urbanavičienė. Komisijos nariai - teisėjo padėjėjai Marius Geraltauskas, Inga Tarasevičienė ir Eglė Volungevičienė.

2021-06-11 sudaryta komisija tiksliniam planiniam Alytaus apylinkės teisme nagrinėjamų Administracinių nusižengimų bylų, kurių nagrinėjimas teisme 2020 m. birželio 30 d. duomenimis trunka ilgiau kaip šešis mėnesius, patikrinimui

Alytaus apylinkės teismo pirmininkės Irmutės Kliučinskienės įsakymu Nr. V-59 sudaryta komisija tiksliniam planiniam Alytaus apylinkės teisme nagrinėjamų Administracinių nusižengimų bylų, kurių nagrinėjimas teisme 2020 m. birželio 30 d. duomenimis trunka ilgiau kaip šešis mėnesius, patikrinimui. Komisijos pirmininkė - teismo pirmininko pavaduotoja Danguolė Urbanavičienė. Komisijos nariai - teisėjo padėjėjai Laimutė Radvilavičienė, Laura Verseckienė ir Virginijus Žalgiris.

2021-06-11 sudaryta komisija tiksliniam planiniam nutarčių, atsisakyti priimti ieškinį civilinėse bylose, patikrinimui – statistiniam vertinimui

Alytaus apylinkės teismo pirmininkės Irmutės Kliučinskienės  įsakymu Nr. V-60 sudaryta komisija tiksliniam planiniam nutarčių, atsisakyti priimti ieškinį civilinėse bylose, patikrinimui – statistiniam vertinimui.  Komisijos pirmininkė - teismo pirmininko pavaduotoja Agnė Petkevičienė. Komisijos nariai - teisėjo padėjėjos Jurgita Drūlienė, Vilma Navickienė ir Daina Stasiukynienė.

2021-06-11 sudaryta komisija tiksliniam planiniam Alytaus apylinkės teisme nagrinėjamų Civilinių bylų, kurių nagrinėjimas teisme 2021 m. birželio 30 d. duomenimis trunka ilgiau kaip vienerius metus, patikrinimui

Alytaus apylinkės teismo pirmininkės Irmutės Kliučinskienės  įsakymu Nr. V-61 sudaryta komisija tiksliniam planiniam Alytaus apylinkės teisme nagrinėjamų Civilinių bylų, kurių nagrinėjimas teisme 2021 m. birželio 30 d. duomenimis trunka ilgiau kaip vienerius metus, patikrinimui. Komisijos pirmininkė - teismo pirmininko pavaduotoja Agnė Petkevičienė. Komisijos nariai - teisėjo padėjėjai Ričardas Balkė, Neringa Krasnickienė ir Evelina Matažinskienė.

2021-06-08 sudaryta komisija baudžiamosiose bylose Vilniaus apygardos teismo priimtų baigiamųjų aktų nuasmeninimo ir jų viešo skelbimo nustatymo tvarkos laikymosi

Vilniaus apygardos teismo pirmininko įsakymu Nr. V-63 sudaryta komisija dėl baudžiamosiose bylose Vilniaus apygardos teismo priimtų baigiamųjų aktų nuasmeninimo ir jų viešo skelbimo nustatymo tvarkos laikymosi. Komisijos sudėtis: Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkas Arūnas Budrys (komisijos pirmininkas), Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėja Rasa Paužaitė, Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjas Darius Pranka. 

2021-05-21 sudaryta komisija Utenos apylinkės teismo Ignalinos rūmų planiniam kompleksiniam patikrinimui

Panevėžio apygardos teismo pirmininko įsakymu Nr. V-17 sudaryta Utenos apylinkės teismo Ignalinos rūmų planiniam kompleksiniam patikrinimui. Komisijos sudėtis: Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkas Laimantas Misiūnas (komisijos pirmininkas), Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjas Donatas Jatužis, teisėjo padėjėja Ieva Sargūnaitė, Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vygintas Mažuika, teisėjo padėjėja Agnė Spurienė, Raštinės skyriaus vedėja Violeta Ruzgienė, teismo pirmininko patarėja Indrė Kairelienė.

2021-05-07 sudaryta komisija Plungės apylinkės teismo veiklos organizavimo ir organizacinės kontrolės sistemos planiniam kompleksiniam patikrinimui

Klaipėdos apygardos teismo pirmininko įsakymu Nr. V-54 sudaryta komisija Plungės apylinkės teismo veiklos organizavimo ir organizacinės kontrolės sistemos planiniam kompleksiniam patikrinimui. Komisijos sudėtis: Klaipėdos apygardos teismo pirmininkas Marius Dobrovolskis (komisijos pirmininkas), Civilinių bylų skyriaus pirmininkas Aurimas Brazdeikis, laikinai Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininko pareigas einantis Eduardas Maškevičius.

2020-03-18 sudaryta komisija planiniam kompleksiniui Vilniaus apygardos teismo veiklos patikrinimui

Lietuvos apeliacinio teismo pirmininko 2021 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. T-23  sudaryta komisija dėl Vilniaus apygardos teismo veikos kompleksinio planinio patikrinimo. Komisijos sudėtis: Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vigintas Višinskis (komisijos pirmininkas), Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjas Evaldas Gražys, Civilinių bylų skyriaus teisėja Vilija Mikuckienė,  Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjas Justas Namavičius, Civilinių bylų skyriaus teisėja Asta Radzevičienė, Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjas Ernestas Rimšelis, Civilinių bylų skyriaus teisėjas Antanas Rudzinskas.

2021-02-25 sudarytas 2021 metų Tauragės apylinkės teismo organizacinės ir administracinės veiklos priežiūros 2021 metų planas

Tauragės apylinkės teismo pirmininko įsakymu Nr. Į-22 patvirtintas Tauragės apylinkės teismo organizacinės ir administracinės veiklos priežiūros 2021 metų planas.

2021-02-18 sudaryta komisija dėl Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų žyminio mokesčio atlikimo patikrinimo

Vilniaus apygardos teismo pirmininko įsakymu Nr. V-15 sudaryta komisija dėl Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų žyminio mokesčio atlikimo patikrinimo. Komisijos sudėtis: Civilinių bylų skyriaus pirmininkė Giedrė Česnienė (komisijos pirmininkė), Civilinių bylų skyriaus teisėjas Virginijus Kairevičius, Civilinių bylų skyriaus teisėjas, Visvaldas Kazakiūnas.

2021-02-18 sudaryta komisija planiniam kompleksiniam Šiaulių apylinkės teismo Joniškio rūmų patikrinimui atlikti

Šiaulių apygardos teismo pirmininko įsakymu Nr. V-19 sudaryta komisija planiniam kompleksiniam Šiaulių apylinkės teismo Joniškio rūmų patikrinimui atlikti. Komisijos sudėtis: Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkė I. Stasiūnienė (komisijos pirmininkė), Civilinių bylų skyriaus teisėja J. Kramanauskaitės-Butkuvienė, Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjas V. Mylė.

2021-02-15 sudaryta komisija tiksliniam kompleksiniam Vilniaus apygardos teismo pirmosios instancijos baudžiamųjų bylų, kurių nagrinėjimas užsitęsė ilgiau nei vienus metus, patikrinimui

Vilniaus apygardos administracinio teismo pirmininko įsakymu Nr. V-14 sudaryta komisija tiksliniam kompleksiniam Vilniaus apygardos teismo pirmosios instancijos baudžiamųjų bylų, kurių nagrinėjimas užsitęsė daugiau nei vienus metus, patikrinimui. Komisijos sudėtis: Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkas Arūnas Budrys (komisijos pirmininkas), Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėja Eglė Gruodienė, Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjaJurgita Kolyčienė.

2021-02-15 sudaryta komisija tiksliniam kompleksiniam Vilniaus apygardos teismo apeliacinės instancijos baudžiamųjų bylų, kurių nagrinėjimas užsitęsė ilgiau nei 9 mėnesius, patikrinimui

Vilniaus apygardos administracinio teismo pirmininko įsakymu Nr. V-13 sudaryta komisija tiksliniam kompleksiniam Vilniaus apygardos teismo apeliacinės instancijos baudžiamųjų bylų, kurių nagrinėjimas užsitęsė ilgiau nei 9 mėnesius, patikrinimui. Komisijos sudėtis: Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkas Arūnas Budrys (komisijos pirmininkas), Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėja Jurgita Mačionytė, Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėja Virginija Pakalnytė.

2021-02-04 sudaryta komisija tiksliniam kompleksiniam teisėjos Dalios Zeniauskaitės darbo, nagrinėjant civilines bylas, patikrinimui, siekiant išsamiai išsiaiškinti užsitęsusio bylų nagrinėjimo priežastis.

Vilniaus regiono apylinkės teismo pirmininko įsakymu Nr. V-15 sudaryta komisija tiksliniam kompleksiniam teisėjos Dalios Zeniauskaitės darbo, nagrinėjant civilines bylas, patikrinimui, siekiant išsamiai išsiaiškinti užsitęsusio bylų nagrinėjimo priežastis. Komisijos sudėtis: Vilniaus regiono apylinkės teismo Širvintų rūmų teisėjas Linas Zinkevičius (komisijos pirmininkas), Vilniaus regiono apylinkės teismo Vilniaus rajono rūmų teisėja Enrika Janušonienė, Vilniaus regiono apylinkės teismo Vilniaus rajono rūmų teisėja Indrė Savkinienė.

2021-02-04 sudaryta komisija dėl tikslinio teisėjo Vilmanto Ambrulevičiaus darbo, nagrinėjant civilines bylas, patikrinimo, siekiant nustatyti, ar patikrinimo metu nustatyti teisėjo Vilmanto Ambrulevičiaus proceso organizavimo veiklos trūkumai yra pavieniai, ar sisteminiai.

Vilniaus regiono apylinkės teismo pirmininko įsakymu Nr. V-13 sudaryta komisija tiksliniam teisėjo Vilmanto Ambrulevičiaus darbo, nagrinėjant civilines bylas, patikrinimo. Komisijos sudėtis: Vilniaus regiono apylinkės teismo Trakų rūmų teisėja Nijolė Zaleckienė (komisijos pirmininkė),Vilniaus regiono apylinkės teismo Trakų rūmų teisėja Rasa Bagdžiūtė, Vilniaus regiono apylinkės teismo Trakų rūmų teisėja Ramunė Valiulytė. 

2021-01-11 sudaryta komisija tiksliniam neplaniniam (operatyviam) patikrinimui pagal teisėjų etikos ir drausmės komisijos 2020 m. sausio 8 d. raštą Nr. 17P-172-(7.4.8)

Lietuvos Auščiausiojo Teismo pirmininko įsakymu Nr. 14-(1T)-2 sudaryta komisija tiksliniam neplaniniam (operatyviam) patikrinimui pagal teisėjų etikos ir drausmės komisijos 2020 m. sausio 8 d. raštą Nr. 17P-172-(7.4.8). Komisijos sudėtis: Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriuas teisėja Daiva Pranytė- Zalieckienė (komisijos pirmininkė), Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriuas teisėja Audronė Kartanienė, ietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriuas teisėjas Artūras Pažarskis. 

2021-01-07 pakeistas Vilniaus miesto apylinkės teismo planinio kompleksinio administracinės veiklos patikrinimo teisėjų ir teismo personalo darbo (veiklos) efektyvumo srityje 2 punktas

Vilniaus apygardos teismo pirmininko įsakymu Nr. V-2 pakeistas 2020 m. rugsėjo 29 d. įsakymo Nr.V-115 „Dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo planinio kompleksinio administracinės veiklos patikrinimo teisėjų ir teismo personalo darbo (veiklos) efektyvumo srityje“ 2 punktas. Pavesta Civilinių bylų skyriaus pirmininko patarėjai Agnei Ališauskienei, Baudžiamųjų bylų skayriaus pirmininko patarėjai Mildai Uleckaitei, teismo pirmininko patarėjai Stanislavai Miškienienei, vyriausiajai specialistei (darbui su personalu) Lijanai Jakelaitienei ir teismo raštinės skyriaus vedėjai Vaidai Jurkevičiūtei techniškai aptarnauti komisiją ir užtikrinti jos funkcijas.

Ankstesni teismuose vykdyti patikrinimai:

2020 m. vykdyti patikrinimai

2014 m. vykdyti patikrinimai

2013 m. vykdyti patikrinimai

2012 m. vykdyti patikrinimai

Naujienų prenumerata

Įvykių ir renginių kalendorius

Sausis 2022
P A T K P Š S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Sekite mus