Skip to content
logo
lt
En

Teismuose vykdomi patikrinimai

2022-06-23 sudaryta komisija tiksliniam planiniam civilinių bylų, kurių nagrinėjimas teisme 2022 m. birželio 30 d. duomenimis trunka ilgiau kaip vienerius metus, patikrinimui
Alytaus apylinkės teismo pirmininkės Irmutės Kliučinskienės 2022 m. birželio 23 d.  įsakymu Nr. V-81 sudaryta komisija tiksliniam planiniam civilinių bylų, kurių nagrinėjimas teisme 2022 m. birželio 30 d. duomenimis trunka ilgiau kaip vienerius metus, patikrinimui. Komisijos pirmininkė – teismo pirmininko pavaduotoja Agnė Petkevičienė. Komisijos nariai – teisėjo padėjėjai Diana Atajeva, Vismantė Valentaitė ir Jurgita Drūlienė.

2022-06-01 sudaryta komisija Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų bylų nagrinėjimo kokybės ir proceso operatyvumo planiniam kompleksiniam patikrinimui

Klaipėdos apygardos teismo pirmininko įsakymu Nr. V-74 planiniam kompleksiniam patikrinimui atlikti sudaryta šios sudėties komisija: Civilinių bylų skyriaus pirmininkas Aurimas Brazdeikis (komisijos pirmininkas), komisijos nariai Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkė Daiva Jazbutienė, Civilinių bylų skyriaus teisėjos Jolanta Gailevičienė, Milda Skersienė ir Larisa Šimanskienė, Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjai Dalia Kursevičienė ir Linas Pauliukėnas.

2022-05-05 sudaryta komisija planiniam tiksliniam Panevėžio apylinkės teismo rūmų patikrinimui atlikti

Panevėžio apygardos teismo pirmininko Eigirdo Činkos 2022 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. V-26 sudaryta komisija planiniam tiksliniam Panevėžio apylinkės teismo rūmų patikrinimui atlikti. Komisijos sudėtis: Civilinių bylų skyriaus pirmininkas Laimantas Misiūnas (Komisijos pirmininkas), Civilinių bylų skyriaus pirmininko patarėja Lina Narbutienė, Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininko patarėja Zita Ordinaitė; Raštinės skyriaus vedėja Violeta Ruzgienė, Teismo pirmininko patarėja Indrė Kairelienė.

2022-04-13 sudaryta komisija atlikti dėl Baudžiamųjų bylų skyriuje nagrinėjamų bylų (skundų) paskirstymo teisėjams ar teisėjų kolegijų sudarymo taisyklių laikymosi

Vilniaus apygardos teismo pirmininko 2022 m. balandžio 13 d. įsakymu Nr. V-63 sudaryta komisija, ar laikomasi Vilniaus apygardos teisme Baudžiamųjų bylų skyriuje nagrinėjamų bylų (skundų) paskirstymo teisėjams ar teisėjų kolegijų sudarymo taisyklių. Komisijos sudėtis: Vilniaus apygardos teismo pirmininko patarėja Stanislava Miškinienė (komisijos pirmininkė), Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininko patarėja Vilma Uleckaitė ir Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjo vyresnioji padėjėja Laura Vaicekauskaitė. 

2022-04-12 sudaryta komisija atlikti Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų žyminio mokesčio užduočių atlikimo patikrinimą

Vilniaus apygardos teismo pirmininko 2022 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. V-61 sudaryta komisija atlikti Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų žyminio mokesčio užduočių atlikimo patikrinimą. Komisijos sudėtis: Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkė Giedrė Čėsnienė (komisijos pirmininkė), Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų teisėjos Inga Staknienė ir Margarita Stambrauskaitė. 

2022-04-12 sudaryta komisija atlikti, ar Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjai laikosi tinkamo teismo posėdžių vedimo kultūros, nešališkumo, oficialios kalbos, pagarbos proceso dalyviams ir Teisėjų etikos kodekso reikalavimų.

Vilniaus apygardos teismo pirmininko 2022 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. V-60 sudaryta komisija atlikti, ar Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjai laikosi tinkamo teismo posėdžių vedimo kultūros, nešališkumo, oficialios kalbos, pagarbos proceso dalyviams ir Teisėjų etikos kodekso reikalavimų. Komisijos sudėtis: Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkė Giedrė Čėsnienė (komisijos pirmininkė), Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkas Arūnas Budrys, Civilinių bylų skyriaus teisėjas Dainius Rinkevičius. 

2022-04-04 sudaryta komisija atlikti patikrinimą dėl baudžiamosiose bylose teismo priimtų baigiamųjų aktų nuasmeninimo ir jų viešo skelbimo nustatos tvarkos laikymosi

Vilniaus apygardos teismo pirmininko 2022 m. balandžio 4 d. įsakymu Nr. V-54 sudaryta komisija atlikti patikrinimą dėl baudžiamosiose bylose teismo priimtų baigžiamųjų aktu nuasmeninimo ir jų viešo skelbimo nustatytos tvarkos laikymosi. Komisijos sudėtis: Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkas Arūnas Budrys (komisijos pirmininkas), Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjai Ugnė Gailiūnienė ir Valerijus Laušas. 

2022-04-04 sudaryta komisija atlikti patikrinimą, ar Vilniaus miesto apylinkės teisme laikomasi Baudžiamojo proceso kodekse nustatytos procesinių dokumentų nuorašų išsiuntimo (įteikimo) tvarkos

Vilniaus apygardos teismo pirmininko 2022 m. balandžio 4 d. įsakymu Nr. V-53 sudaryta komisija atlikti patikrinimą, ar Vilniaus miesto apylinkės teisme laikomasi Baudžiamojo proceso kodekse nustatytos procesinių dokumentų nuorašų išsiuntimo (įteikimo) tvarkos. Komisijos sudėtis: Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkas Arūnas Budrys (komisijos pirmininkas), komisijos narės – Vaida Jurkevičiūtė, minėto teismo Raštinės skyriaus vedėja, Inga Šaranova, Baudžiamųjų bylų biuro vedėja, Julija Lobašiova, Baudžiamųjų bylų biuro vyresnioji specialistė ir Regina Nogniuvienė, Baudžiamųjų bylų biuro vyresnioji specialistė. 

2022-03-30 sudaryta tikslinio patikrinimo komisija dėl Vilniaus regiono apylinkės teismo teisėjo veiksmų baudžiamojoje byloje Nr. 1-5-517/2022

Vilniaus regiono apylinkės teismo pirmininko 2022 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. V-62 sudaryta tikslinio patikrinimo komisija dėl teisėjo veiksmų baudžiamojoje byloje Nr. 1-5-517/2022. Komisijos sudėtis: Vilniaus regiono apylinkės teismo Širvintų rūmų teisėjas Linas Zinkevičius (komisijos pirmininkas), Vilniaus regiono apylinkės teismo Širvintų rūmų teisėja Augustė Juozapavičienė, Vilniaus regiono apylinkės teismo Ukmergės rūmų teisėjas Dmitrij Rancev.

Komisijos sudėtis: Vilniaus regiono apylinkės teismo Širvintų rūmų teisėjas Linas Zinkevičius (komisijos pirmininkas), Vilniaus regiono apylinkės teismo Širvintų rūmų teisėja Augustė Juozapavičienė, Vilniaus regiono apylinkės teismo Ukmergės rūmų teisėjas Dmitrij Rancev.

2022-03-16 sudaryta komisija tiksliniam planiniam baudžiamųjų bylų, kuriose nuo įvykio „Atidėtas nuosprendžio (nutarties) priėmimas ir paskelbimas“ iki įvykio „Išnagrinėta priimant nuosprendį“ praėjo daugiau nei 14 dienų, patikrinimui
Alytaus apylinkės teismo pirmininkės Irmutės Kliučinskienės 2022 m. kovo 16 d.  įsakymu Nr. V-42 sudaryta komisija tiksliniam planiniam baudžiamųjų bylų, kuriose nuo įvykio „Atidėtas nuosprendžio (nutarties) priėmimas ir paskelbimas“ iki įvykio „Išnagrinėta priimant nuosprendį“ praėjo daugiau nei 14 dienų, patikrinimui. Komisijos pirmininkė - teismo pirmininko pavaduotoja Danguolė Urbanavičienė. Komisijos nariai – vyresnioji teisėjo padėjėja Vilma Guokaitė, teisėjo padėjėjai Eglė Volungevičienė ir Ligita Simanavičiūtė.

2022-03-16 sudaryta komisija tiksliniam planiniam civilinių bylų, kuriose nuo įvykio „Atidėtas sprendimo (nutarties) priėmimas ir paskelbimas“ iki įvykio „Išnagrinėta priimant sprendimą“ praėjo daugiau nei 30 dienų, patikrinimui

Alytaus apylinkės teismo pirmininkės Irmutės Kliučinskienės 2022 m. kovo 16 d.  įsakymu Nr. V-43 sudaryta komisija tiksliniam planiniam civilinių bylų, kuriose nuo įvykio „Atidėtas sprendimo (nutarties) priėmimas ir paskelbimas“ iki įvykio „Išnagrinėta priimant sprendimą“ praėjo daugiau nei 30 dienų, patikrinimui. Komisijos pirmininkė - teismo pirmininko pavaduotoja Agnė Petkevičienė. Komisijos nariai – teisėjo padėjėjai Evelina Matažinskienė, Vilma Navickienė ir Neringa Krasnickienė.

2022-03-15 sudaryta komisija neplaniniam tiksliniam teisėjos organizacinės veikos patikrinimui

Kauno apylinkės teismo pirmininko 2022 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. V-101 „Dėl neplaninio tikslinio patikrinimo atlikimo“ sudaryta komisija neplaniniam tiksliniam teisėjos Vidos Jegorovienės organizacinės veikos patikrinimui. Komisijos sudėtis: Kauno apylinkės teismo  Kauno rūmų teisėja Simona Dementavičienė (komisijos pirmininkas), Kauno apylinkės teismo  Kauno rūmų teisėjos  Silvija Gervienė ir Irmantė Buikuvienė.

2022-03-14 sudaryta komisija neplaniniam tiksliniam teisėjos Sigitos Kazlauskienės organizacinės veikos patikrinimui

Kauno apylinkės teismo pirmininko 2022 m. kovo 14 d. įsakymu Nr. V-91 „Dėl neplaninio tikslinio patikrinimo atlikimo“ sudaryta komisija neplaniniam tiksliniam teisėjos Sigitos Kazlauskienės organizacinės veikos patikrinimui. Komisijos sudėtis: Kauno apylinkės teismo  Kauno rūmų teisėja Vilma Tamošaitienė (komisijos pirmininkas), Kauno apylinkės teismo  Kauno rūmų teisėjos  Živilė Bliūdžiuvienė ir Vita Padriezaitė.

2022-02-25 sudaryta komisija tiksliniam baudžiamųjų bylų Nr. 1-57-405/2021, Nr. 1-37-405/2021, Nr. e1-611-927/2021, Nr. T-332-269/2021, Nr. T-287-405/2021, Nr. e1-387-927/2021, Nr. e1-557-927/2021, Nr. e1-548-759/2021, kuriose pateikimo vykdyti terminas pažeistas ženkliai ir itin ženkliai, patikrinimui atlikti

Vilniaus regiono apylinkės teismo pirmininko 2022 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. V-38 sudaryta tikslinio patikrinimo komisija baudžiamųjų bylų Nr. 1-57-405/2021, Nr. 1-37-405/2021, Nr. e1-611-927/2021, Nr. T-332-269/2021, Nr. T-287-405/2021, Nr. e1-387-927/2021, Nr. e1-557-927/2021, Nr. e1-548-759/2021, kuriose pateikimo vykdyti terminas pažeistas ženkliai ir itin ženkliai, patikrinimui atlikti. Komisijos sudėtis: teismo pirmininko patarėja Daina Stasiukynienė (komisijos pirmininkė), teisėjo padėjėja Roberta Vizgaitienė, teisėjo padėjėja Marina Jegorova.

Ankstesni teismuose vykdyti patikrinimai:

2021 m. vykdyti patikrinimai

2020 m. vykdyti patikrinimai

2014 m. vykdyti patikrinimai

2013 m. vykdyti patikrinimai

2012 m. vykdyti patikrinimai

Naujienų prenumerata

Įvykių ir renginių kalendorius

Liepa 2022
P A T K P Š S
27 28 29

2022.06.29  |  14:00

30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Sekite mus