lt
En

Reikalavimai

Apylinkės, apygardos administracinio ar apygardos teismo teisėjas jo sutikimu gali būti perkeltas teisėju į kitą tos pačios pakopos teismą arba į kitos jurisdikcijos tos pačios pakopos teismą, jei nuo paskyrimo į teisėjo pareigas praėjo ne mažiau kaip treji metai.

Apylinkės, apygardos administracinio ar apygardos teismo pirmininkas, pasibaigus jo, kaip teismo pirmininko, įgaliojimų laikui jo sutikimu gali būti perkeltas teisėju į kitą tos pačios pakopos teismą arba į kitos jurisdikcijos tos pačios pakopos teismą.

Sprendžiant teisėjo perkėlimo į kitą teismą klausimą taikoma Teismų įstatymo 551 straipsnyje nustatyta atrankos tvarka. 

Teisėjo sutikimo nereikia prireikus teisėją laikinai perkelti į kitą tos pačios pakopos teismą arba į kitos jurisdikcijos tos pačios pakopos teismą, kad būtų užtikrintas šio teismo funkcionavimas (kai šio teismo teisėjas serga, yra laisva teisėjo vieta, taip pat kai dėl kitų priežasčių šio teismo teisėjas negali atlikti teisėjo pareigų). Taip perkelti teisėją galima ne ilgesniam kaip šešių mėnesių laikotarpiui ir ne daugiau kaip kartą per trejus metus. Paminėtais atvejais teisėjas perkeliamas į kitą teismą Respublikos Prezidento dekretu netaikant Teismų įstatymo 551 straipsnyje nustatytos atrankos tvarkos.

Naujienų prenumerata

Įvykių ir renginių kalendorius

Sekite mus