Skip to content
logo
lt
En

Pretendentų į teisėjus egzaminas

Pretendentų į teisėjus egzaminą vykdo Pretendentų į teisėjus egzamino komisija (toliau – Egzamino komisija), kurią trejiems metams iš septynių asmenų sudaro Teisėjų taryba. Ne mažiau kaip keturi šios komisijos nariai turi būti teisėjai. Du asmenis Egzaminų komisijos nariais iš teisėjų ir vieną asmenį iš teisės krypties mokslininkų pasiūlo Teisėjų tarybos pirmininkas, po vieną asmenį iš teisėjų ir po vieną asmenį iš teisės krypties mokslininkų – daugiausiai teisėjų vienijanti teisėjų visuomeninė organizacija ir teisingumo ministras. Teisėjų taryba iš Egzamino komisijos narių skiria komisijos pirmininką.

Egzamino komisijos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip penki jos nariai.

Egzamino komisijos nutarimas dėl egzamino rezultatų per dešimt dienų nuo nutarimo paskelbimo gali būti skundžiamas Teisėjų tarybai. Teisėjų tarybos sprendimas yra galutinis.

Egzamino komisijos nuostatus, egzamino programą tvirtina Teisėjų taryba.

Daugiau informacijos apie Egzamino komisiją rasite čia.

Naujienų prenumerata

Įvykių ir renginių kalendorius

Sekite mus