Skip to content
logo
lt
En

Sveikatos patikrinimas

Pretendentų į teisėjus sveikatos patikrinimas atliekamas prieš laikant pretendentų į teisėjus egzaminą. Teisėjų sveikatos patikrinimas atliekamas ne rečiau kaip kartą per penkerius metus.

Reikalavimus pretendentų į teisėjus ir teisėjų sveikatai, ir pretendentų į teisėjus ir teisėjų sveikatos patikrinimo tvarkos aprašą tvirtina sveikatos apsaugos ministras ir teisingumo ministras, suderinę su Teisėjų taryba. 

Sveikatos patikrinimas apima ir psichologinį vertinimą. Psichologinis vertinimas atliekamas asmenybės būdo ir pažintinės veiklos savybėms nustatyti.

Sveikatos patikrinimas atliekamas Vidaus reikalų ministerijos Medicinos centre.

Asmenys, tiek siekiantys laikyti pretendentų į teisėjus egzaminą, tiek siekiantys būti įrašyti į  Pretendentų į laisvas apylinkės teismo teisėjų vietas sąrašą (toliau - asmenys), privalo nustatyta tvarka pasitikrinti sveikatą. Siuntimą tikrintis sveikatą Nacionalinė teismų administracija išduoda vadovaudamasi Teisėjų tarybos nustatyta tvarka tik tada, kai asmuo Nacionalinei teismų administracijai yra pateikęs visus nurodytus dokumentus ir užpildęs privačių interesų deklaraciją. Siuntimo išdavimo data fiksuojama Pretendentų į teisėjus prašymų registre.

Asmenys, gavę siuntimą, ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo siuntimo išdavimo dienos privalo pasitikrinti sveikatą sveikatos apsaugos ministro ir teisingumo ministro nustatyta tvarka Vidaus reikalų ministerijos Medicinos centre ir Nacionalinei teismų administracijai pateikti sveikatos pažymėjimą.

Naujienų prenumerata

Įvykių ir renginių kalendorius

Sekite mus