Skip to content
logo
lt
En

Reikalingi dokumentai

Asmenys, tiek siekiantys laikyti pretendentų į teisėjus egzaminą, tiek siekiantys būti įrašyti į Pretendentų į laisvas apylinkės teismo teisėjų vietas sąrašą Nacionalinei teismų administracijai pateikia:
1. prašymą:
1.1. leisti laikyti pretendentų į teisėjus egzaminą ir įrašyti į Pretendentų į laisvas apylinkės teismo teisėjų vietas sąrašą (pateikia asmuo, norintis laikyti pretendentų į teisėjus egzaminą);
1.2. įrašyti į Pretendentų į laisvas apylinkės teismo teisėjų vietas sąrašą  (pateikia teisės krypties socialinių mokslų daktaras ir habilituotas daktaras, asmuo, turintis ne mažesnį kaip penkerių metų teisėjo darbo stažą, jeigu nuo darbo teisėju pabaigos praėjo ne daugiau kaip penkeri metai);
Prašyme turi būti:
- nurodyta asmens vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas, kontaktinis elektroninio pašto adresas ir telefono numeris;
- pažymėta, ar nėra Lietuvos Respublikos Konstitucijoje ir įstatymuose nurodytų pagrindų, dėl kurių asmuo negali būti paskirtas teisėju;
- nurodyta privačių interesų deklaracijos užpildymo Privačių interesų registre (PINREG) data;
- nurodyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytos formos klausimyno dėl leidimo dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija užpildymo data;
- nurodyti apylinkės teismai, kurių teisėju asmuo pageidauja būti paskirtas.

2. asmens tapatybę ir Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinantį dokumentą;
3. gyvenimo ir darbinės veiklos aprašymą;
4. dokumentus, patvirtinančius turimą aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą ar patvirtinančius Lietuvos Respublikoje pripažintą aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą (diplomą su priedu);
5. dokumentus, patvirtinančius visą turimą teisinio darbo stažą;
6. dokumentus, patvirtinančius visą turimą darbo stažą;
7. užpildytą pretendento anketą;
8. nuotrauką (35x45 mm);
9. teisės krypties socialinių mokslų daktaras ar habilituotas daktaras turi pateikti mokslo laipsnį patvirtinančius dokumentus.

Asmenys, tiek siekiantys laikyti pretendentų į teisėjus egzaminą, tiek siekiantys būti įrašyti į Pretendentų į laisvas apylinkės teismo teisėjų vietas sąrašą, privalo:

  • prieš Nacionalinei teismų administracijai pateikdami visus nurodytus dokumentus:
  • Privačių interesų registre (PINREG) užpildyti privačių interesų deklaraciją kaip pretenduojantys būti paskirti į konkretaus teismo, kai teismas yra sudarytas iš teismo rūmų – teismo rūmų teisėjo pareigas:  privačių interesų deklaracijos skiltyje „Įstaiga, kurioje pretenduojate dirbti“ turite nurodyti darbovietę ir pareigas (statusą), dėl kurių privalote deklaruoti privačius interesus: laukelyje „Pavadinimas“ – Nacionalinė teismų administracija, laukelyje „Juridinio asmens kodas“ – Administracijos kodą (188724424), laukelyje „Pareigų pobūdis“ – Kitos pareigos, nenurodytos kituose klasifikatoriaus punktuose, laukelyje „Pareigos“ – Pretendentas į teisėjo pareigas (nurodyti teismą (-us), o kai teismas yra sudarytas iš teismo rūmų – teismo rūmus;
  • teisės aktų nustatyta tvarka užpildyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytos formos klausimyną dėl leidimo dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija. Klausimyno forma turėtų būti užpildyta ir pasirašyta elektroniniu parašu, naudojantis internetine svetaine www.epis.lt.;
  • nustatyta tvarka pasitikrinti sveikatą. Siuntimą tikrintis sveikatą Nacionalinė teismų administracija išduoda vadovaudamasi Teisėjų tarybos nustatyta tvarka tik tada, kai asmuo Nacionalinei teismų administracijai yra pateikęs visus nurodytus dokumentus ir  užpildęs privačių interesų deklaraciją.

Dokumentai Nacionalinei teismų administracijai pateikiami asmeniškai arba siunčiami registruotu laišku. Su dokumentų pateikimo taisykles nustatančiu Teisėjų tarybos 2015 m. birželio 26 d. nutarimu Nr. 13P-93-(7.1.2) patvirtintu Asmenų įrašymo į Pretendentų į laisvas apylinkės teismo teisėjų vietas sąrašą tvarkos aprašu galite susipažinti čia.

Atkreipiame demėsį, kad asmenys, tiek siekiantys laikyti pretendentų į teisėjus egzaminą, tiek siekiantys būti įrašyti į Pretendentų į laisvas apylinkės teismo teisėjų vietas sąrašą gali pateikti ir kitus dokumentus, patvirtinančius gyvenimo ir darbinės veiklos aprašyme nurodytą informaciją (kvalifikacijos kėlimo pažymėjimų kopijas, kalbinius įgūdžius patvirtinančius sertifikatus ar dokumentus, patvirtinančius turimą, ne teisinį išsilavinimą ir kt.) - minėtų dokumentų pateikimas bus svarbus dalyvaujant atrankose į pageidaujamų teismų teisėjų pareigas.

 

 

 

Naujienų prenumerata

Įvykių ir renginių kalendorius

Sekite mus