Skip to content
logo
lt
En

Teisėjų atrankos skelbimas ir organizavimas

Teisėjų ir pretendentų į teisėjus atranka vykdoma etapais:

 1. Respublikos Prezidento kanceliarija paskelbia atranką Nacionalinės teismų administracijos interneto svetainėje.
  1. Skelbime nurodoma, į kokią vietą pradedama atranka, data, iki kurios gali būti teikiami prašymai dalyvauti atrankoje; informacija, kad pradedama atranka į teisėjo, kuris bus skiriamas dvejiems metams, pareigas - kai organizuojama tokia atranka. Prašymams dalyvauti atrankoje nustatomas ne trumpesnis nei 10 darbo dienų terminas. Atrankoje dalyvaujančių asmenų sąrašas sudaromas ne vėliau nei per 5 darbo dienas po termino prašymams dalyvauti atrankoje pateikti pabaigos.
  2. Per šį terminą:
   • asmenys, kurie pagal Teismų įstatymo nuostatas gali būti paskirti atitinkamo teismo teisėjais be atrankos, per Nacionalinę teismų administraciją pateikia Respublikos Prezidento kanceliarijai prašymus;
   • asmenys, kurie pagal Teismų įstatymo 63 str. nuostatas gali būti perkelti į kitą teismą arba į kitus to paties teismo, kurio teisėju jie paskirti, teismo rūmus be atrankos, Nacionalinei teismų administracijai pateikia prašymus dėl perkėlimo be atrankos ir motyvacinį laišką (motyvacinį laišką rekomenduojama pateikti per laikotarpį nuo atrankos paskelbimo iki atrankoje ketinančių dalyvauti asmenų sąrašo sudarymo). 
   • asmenys, pageidaujantys dalyvauti atrankoje į paskelbtą vietą, pateikia prašymus Nacionalinei teismų administracijai dėl įrašymo į Pretendentų į laisvas apylinkės teismo teisėjų vietas sąrašą (toliau – Sąrašas)/ Teisėjų karjeros siekiančių asmenų registrą (toliau  – Registras)/Teisėjų, pageidaujančių būti perkeltais į kitą tos pačios pakopos teismą arba į kitos jurisdikcijos tos pačios pakopos teismą, ir Teisėjų, siekiančių karjeros tos pačios pakopos teismuose, duomenų bazes (toliau – Duomenų bazės) arba papildo savo ankstesniuose prašymuose nurodytus pageidavimus dėl teismų, į kuriuos norėtų būti paskirti.
  3. Pretendentai į teisėjus (t. y. teisės krypties socialinių mokslų daktarai) į Sąrašą ar Registrą įrašomi per 40 darbo dienų, jeigu per šį terminą gaunama visa reikalinga informacija, patvirtinanti atitiktį reikalavimams, todėl siekiant tapti teisėju nerekomenduojama laukti, kol bus paskelbta atranka į konkrečią pageidaujamą vietą, o tiesiog pateikti dokumentus.
 2. Pasibaigus prašymų dėl dalyvavimo atrankoje padavimo terminui:
       a. Nacionalinė teismų administracija pagal Prezidento kanceliarijai adresuotus prašymus ir Sąrašo/Registro/Duomenų bazių  duomenis sudaro ir pateikia Respublikos Prezidento kanceliarijai atrankoje ketinančių dalyvauti asmenų sąrašą.
         b. Nacionalinė teismų administracija Respublikos Prezidento kanceliarijai pateikia teisėjų siekiančių persikelti į kitą teismą ar to  paties teismo kitus rūmus be atrankos sąrašus ir bylos medžiagą (medžiagą sudaro: teisėjo biografinė anketa, motyvacinis laiškas, jurisdikcinės veiklos duomenys ir teisėjo veiklos vertinimo išvadą (nuo paskutinio teisėjų veiklos vertinimo turi būti praėję ne daugiau nei 3 metai).

 3. Respublikos Prezidento kanceliarija, gavusi atrankoje ketinančių dalyvauti asmenų sąrašą ir teisėjų, pageidaujančių persikelti į kitą teismą arba to paties teismo, į kurį buvo paskirtas, rūmus, priima sprendimą:
  1. sustabdyti atrankos procedūrą, kol bus išspręstas asmens paskyrimo į atitinkamas pareigas be atrankos klausimas;  šiuo atveju atrankos procedūra baigiama;
  2. priima sprendimą teisėją perkelti be atrankos; jeigu laisvų vietų nelieka, atranka toliau neorganizuojama; jeigu priimamas sprendimas nieko neperkelti iš siekiančiųjų persikelti sąrašo arba perkėlus teisėjus dar lieka laisvų vietų, paskelbta atranka organizuojama toliau;
  3. kreiptis į Nacionalinę teismų administraciją ir Pretendentų į teisėjus atrankos komisiją dėl tolesnio atrankos organizavimo;
  4. paskelbti naują atranką, jei atrankoje pageidauja dalyvauti tik vienas asmuo arba tik tie keli asmenys, kurie anksčiau yra dalyvavę atrankoje į tas pačias pareigas, bet Respublikos Prezidentas jų nepaskyrė; šiuo atveju atrankos procedūra pradedama iš pradžių.
 4. Po Respublikos Prezidento kanceliarijos kreipimosi (pagal 3.3 p.), Nacionalinė teismų administracija pateikia informaciją apie būsimą atranką ir jos dalyvius:
  1. paskelbia savo interneto svetainėje atrankoje dalyvaujančių asmenų sąrašą ir jų gyvenimo bei darbo aprašymus;
  2. surenka ir pateikia medžiagą Pretendentų į teisėjus atrankos komisijai;
  3. paskelbia savo interneto svetainėje informaciją apie Pretendentų į teisėjus atrankos komisijos posėdžio vietą, datą ir laiką;
  4. iki posėdžio likus ne mažiau kaip 5 dienoms el. paštu informuoja asmenis, dalyvausiančius atrankoje.
 5. Atliekamas teisėjų, pretenduojančių į aukštesnės instancijos teismą, teismo pirmininko, pirmininko pavaduotojo ar skyriaus pirmininko pareigas, neeilinis veiklos vertinimas (išskyrus atvejus, kai po paskutinio periodinio ar neeilinio teisėjo veiklos vertinimo praėjo mažiau nei treji metai).
 6. Įvyksta Pretendentų į teisėjus atrankos komisijos posėdis, komisijos išvados pateikiamos Respublikos Prezidentui.

Atrankoje dalyvavę asmenys, nesutinkantys su Pretendentų į teisėjus atrankos komisijos išvada, pagal Teismų įstatymo 551 straipsnio 10 dalį, turi teisę per 7 dienas po Atrankos komisijos išvadų paskelbimo pateikti Lietuvos Aukščiausiajam Teismui skundą dėl esminių procesūrinių pažeidimų, galėjusių turėti įtakos objektyviam dalyvavusių pretendentų įvertinimui.

Naujienų prenumerata

Įvykių ir renginių kalendorius

Liepa 2022
P A T K P Š S
27 28 29

2022.06.29  |  14:00

30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Sekite mus