Skip to content
logo
lt
En

Teisėjų atrankos skelbimas ir organizavimas

Teisėjų ir pretendentų į teisėjus atranka vykdoma etapais:

 1. Respublikos Prezidento kanceliarija paskelbia atranką Nacionalinės teismų administracijos interneto svetainėje.
  1. Skelbime nurodoma, į kokią vietą pradedama atranka, taip pat data, iki kurios turės būti sudarytas atrankoje ketinančių dalyvauti asmenų sąrašas. Šio sąrašo sudarymui paprastai nustatomas 14 dienų terminas, kai atranka vyks į laisvą teisėjo, teismo pirmininko, pirmininko pavaduotojo ar skyriaus pirmininko vietą, ir 2 mėnesių terminas, kai atranka vyks į atsilaisvinsiančią teisėjo, teismo pirmininko, teismo pirmininko pavaduotojo ar skyriaus pirmininko vietą.
  2. Per šį terminą:
   • asmenys, kurie pagal Teismų įstatymo nuostatas gali būti paskirti atitinkamo teismo teisėjais be atrankos, per Nacionalinę teismų administraciją pateikia Respublikos Prezidento kanceliarijai prašymus;
   • asmenys, pageidaujantys dalyvauti atrankoje į paskelbtą vietą, pateikia prašymus Nacionalinei teismų administracijai dėl įrašymo į Pretendentų į laisvas apylinkės teismo teisėjų vietas sąrašą (toliau – Sąrašas)/ Teisėjų karjeros siekiančių asmenų registrą (toliau  – Registras)/Teisėjų, pageidaujančių būti perkeltais į kitą tos pačios pakopos teismą arba į kitos jurisdikcijos tos pačios pakopos teismą, ir Teisėjų, siekiančių karjeros tos pačios pakopos teismuose, duomenų bazes (toliau – Duomenų bazės) arba papildo savo ankstesniuose prašymuose nurodytus pageidavimus dėl teismų, į kuriuos norėtų būti paskirti.
  3. Pretendentai į teisėjus (t. y. teisės krypties socialinių mokslų daktarai) į Sąrašą ar Registrą įrašomi per 40 darbo dienų, jeigu per šį terminą gaunama visa reikalinga informacija, patvirtinanti atitiktį reikalavimams, todėl siekiant tapti teisėju nerekomenduojama laukti, kol bus paskelbta atranka į konkrečią pageidaujamą vietą, o tiesiog pateikti dokumentus.
 2. Pasibaigus 14 dienų ar 2 mėnesių terminui, Nacionalinė teismų administracija pagal Prezidento kanceliarijai adresuotus prašymus ir Sąrašo/Registro/Duomenų bazių duomenis sudaro ir pateikia Respublikos Prezidento kanceliarijai atrankoje ketinančių dalyvauti asmenų sąrašą.
 3. Respublikos Prezidento kanceliarija, gavusi atrankoje ketinančių dalyvauti asmenų sąrašą, priima sprendimą:
  1. sustabdyti atrankos procedūrą, kol bus išspręstas asmens paskyrimo į atitinkamas pareigas be atrankos klausimas;  šiuo atveju atrankos procedūra baigiama;
  2. kreiptis į Nacionalinę teismų administraciją ir Pretendentų į teisėjus atrankos komisiją dėl tolesnio atrankos organizavimo;
  3. paskelbti naują atranką, jei atrankoje pageidauja dalyvauti tik vienas asmuo arba tik tie keli asmenys, kurie anksčiau yra dalyvavę atrankoje į tas pačias pareigas, bet Respublikos Prezidentas jų nepaskyrė; šiuo atveju atrankos procedūra pradedama iš pradžių.
 4. Po Respublikos Prezidento kanceliarijos kreipimosi (pagal 3.2 p.), Nacionalinė teismų administracija pateikia informaciją apie būsimą atranką ir jos dalyvius:
  1. paskelbia savo interneto svetainėje atrankoje dalyvaujančių asmenų sąrašą ir jų gyvenimo bei darbo aprašymus;
  2. surenka ir pateikia medžiagą Pretendentų į teisėjus atrankos komisijai;
  3. paskelbia savo interneto svetainėje informaciją apie Pretendentų į teisėjus atrankos komisijos posėdžio vietą, datą ir laiką;
  4. iki posėdžio likus ne mažiau kaip 5 dienoms el. paštu informuoja asmenis, dalyvausiančius atrankoje.
 5. Atliekamas teisėjų, pretenduojančių į aukštesnės instancijos teismą, teismo pirmininko, pirmininko pavaduotojo ar skyriaus pirmininko pareigas, neeilinis veiklos vertinimas (išskyrus atvejus, kai po paskutinio periodinio ar neeilinio teisėjo veiklos vertinimo praėjo mažiau nei treji metai).
 6. Įvyksta Pretendentų į teisėjus atrankos komisijos posėdis, komisijos išvados pateikiamos Respublikos Prezidentui.

Atrankoje dalyvavę asmenys, nesutinkantys su Pretendentų į teisėjus atrankos komisijos išvada, pagal Teismų įstatymo 551 straipsnio 9 dalį, turi teisę per 10 dienų po komisijos posėdžio motyvuotu raštu informuoti apie tai Respublikos Prezidentą.

Naujienų prenumerata

Įvykių ir renginių kalendorius

Gruodis 2021
P A T K P Š S
29 30 1 2 3

2021.12.03  |  09:00

4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Sekite mus