Skip to content
logo
lt
En

Reikalingi dokumentai

Pageidaujantis būti įrašytas į Teisėjų karjeros siekiančių asmenų registrą teisės krypties socialinių mokslų daktaras ar habilituotas daktaras Nacionalinei teismų administracijai pateikia:

  1. Prašymą, kuriame turi būti nurodyta: besikreipiančio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, darbovietė, pareigos, gyvenamoji vieta, kontaktinis telefono numeris, elektroninio pašto adresas, ir nurodytas aukštesnės pakopos teismas (-ai), kurio (-ių) teisėju asmuo pageidauja būti paskirtas, privačių interesų deklaracijos užpildymo Privačių interesų registre (PINREG) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytos formos klausimyno dėl leidimo dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija užpildymo datos;
  2. Gyvenimo ir darbinės veiklos aprašymą;
  3. Užpildytą pretendento anketą su nuotrauka;
  4. Asmens tapatybę ir LIetuvos Respublikos pilietybę patvirtinantį dokumentą;
  5.  Dokumentus, patvirtinančius turimą aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą ir mokslo laipsnį. (Diplomą su priedu ir (ar) kitus dokumentus, patvirtinančius Lietuvos Respublikoje pripažintą asmens teisinį išsilavinimą);
  6. Dokumentus, patvirtinančius darbo stažą, teisinio, teisinio pedagoginio darbo stažą.

Pageidaujantis būti įrašytas į Teisėjų karjeros siekiančių asmenų registrą teisės krypties socialinių mokslų daktaras ar habilituotas daktaras privalo:

  • prieš Nacionalinei teismų administracijai pateikdamas nurodytus dokumentus:
  • Privačių interesų registre (PINREG) užpildyti privačių interesų deklaraciją kaip pretenduojantys būti paskirti į konkretaus teismo, kai teismas yra sudarytas iš teismo rūmų – teismo rūmų teisėjo pareigas: privačių interesų deklaracijos skiltyje „Įstaiga, kurioje pretenduojate dirbti“ turite nurodyti darbovietę ir pareigas (statusą), dėl kurių privalote deklaruoti privačius interesus: laukelyje „Pavadinimas“ – Nacionalinė teismų administracija, laukelyje „Juridinio asmens kodas“ – Administracijos kodą (188724424), laukelyje „Pareigų pobūdis“ – Kitos pareigos, nenurodytos kituose klasifikatoriaus punktuose, laukelyje „Pareigos“ – Pretendentas į teisėjo pareigas (nurodyti teismą (-us), o kai teismas yra sudarytas iš teismo rūmų – teismo rūmus;
  • teisės aktų nustatyta tvarka užpildyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytos formos klausimyną dėl leidimo dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija. Klausimyno forma turėtų būti užpildyta ir pasirašyta elektroniniu parašu, naudojantis internetine svetaine www.epis.lt.;
  • nustatyta tvarka pasitikrinti sveikatą. Siuntimą tikrintis sveikatą Nacionalinė teismų administracija išduoda vadovaudamasi Teisėjų tarybos nustatyta tvarka tik tada, kai asmuo Nacionalinei teismų administracijai yra pateikęs visus nurodytus dokumentus ir  užpildęs privačių interesų deklaraciją.

Dokumentai Nacionalinei teismų administracijai pateikiami asmeniškai arba siunčiami registruotu laišku. Su dokumentų pateikimo, sprendimo priėmimo taisykles nustatančiu Teisėjų tarybos 2015 m. birželio 26 d. nutarimu Nr. 13P-92-(7.1.2) patvirtintu Asmenų įrašymo į teisėjų karjeros siekiančių asmenų reigstrą ir duomenų bazes tvarkos aprašu galite susipažinti čia.

 

 

Naujienų prenumerata

Įvykių ir renginių kalendorius

Liepa 2022
P A T K P Š S
27 28 29

2022.06.29  |  14:00

30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Sekite mus